Slavičín

oficiální stránky města
Středa, 8. prosinec 2021

Vyhledávání

Ptejte se starosty

Tato rubrika umožňuje vložit dotaz směřovaný na vedení města Slavičín. Otázka se zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude zaslána na e-mail tazatele. Příspěvek může být smazán, pokud nebude v souladu s pravidly vkládání. Vaše otázky vkládejte podle zadaných témat: Budování a investice, Kultura a sport, Bydlení a sociální problematika, Veřejný pořádek a doprava, Služby obyvatelstvu, Ostatní.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Formuláře odškodnění
Mare  |  29.11.2021 12:28:16
Dobrý den,mám dotaz ještě ohledně toho odškodnění za muniční sklady.Bude stačit odeslat vytištěný a vyplněný formulář z vašich stránek,nebo musí být originál vyzvednutý na úřadě? Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 2.12.2021 12:01:48
Dobrý den, určitě stačí stažený a vytištěný formulář, který je uveden na webových stránkách. Formuláře budou k dispozici i na městském infocentru. Doporučuji s odesláním počkat až na období po 1. 1. 2022, kdy je zákonem 324/2021 Sb. stanoven počátek lhůty pro podávání žádostí na Ministerstvo vnitra ČR. Jen připomínám, že nárok má každý občan s trvalým bydlištěm v rozmezí konce roku 2014 do roku 2020 (nebo část tohoto období).
IP: xxx
Jiří
Jiří Bartoš, ing.  |  29.10.2021 12:48:55
Dobrý den pane starosto,
tak mne napadlo, když se v současné době buduje 28 parkovacích míst na ulici Dlouhá Malé Pole, zvážit i výměnu pouličního osvětlení za moderní led osvětlení (když práce probíhají).
Zároveň by mohla proběhnout oprava zvedlé zámkové dlažby od smrkových kořenů.
Nebo vzrostlé smrky vykácet (asi 11 ks) a provést novou výsadbu (námět do diskuze).
Zdraví Jiří.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 1.12.2021 9:04:58
Dobrý den, děkuji za Vaše podněty. Předně musím podotknout, že největším nepřítelem výstavby tohoto dlouho očekávaného parkoviště je čas. Bohužel jsme řešili průtahy při vydání stavebního povolení, které způsobily pozdní zahájení prací. Časný nástup zimy nás v tomto směru opravdu netěší. Nicméně věřím, že se nakonec počasí umoudří.
Co se týče Vašich podnětů – pouliční osvětlení jsme dodatečně k této investiční akci schválili. Proběhne tedy výměna sloupů a svítidla na nich budou už LEDková. Výměna svítidel za LED bude v nejbližších týdnech zadána na celé ulici Dlouhá a přilehlé části sídliště Malé Pole. Obdrželi jsme totiž dotaci z programu MPO Efekt ve výši skoro 1 milion korun.
Zvednutou zámkovou dlažbu, potažmo větší obnovu chodníku v této lokalitě provedeme nejspíše až příští rok, zejména kvůli počasí.
Co se týče smrků – jedná se o neuralgický bod celé investiční akce. Ještě v minulém volebním období pro jejich zachování někteří občané iniciovali petici. Při veřejném projednání k otázce výstavby parkovacích stání na Sokolovně v roce 2019 jsem zaznamenal opětovně zájem tyto stromy v ulici ponechat. Proto jsme celý projekt upravili tak, aby vzniklo 28 podélných stání, při zachování smrků (v projektu byly určeny ke skácení jen 2 stromy, které kolidovaly s budoucími přístupovými chodníky). Aktuálně chceme zejména dosadit a scelit stromořadí od BD 676 k BD 783. Pokud občany nová výsadba osloví, není problém provést výměnu smrků za nové dřeviny. Jelikož výstavbu parkoviště a různé nepříjemné situace okolo, řeším prakticky každý den, dovolil bych si zakončit okřídleným úslovím: „není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.“
IP: xxx
Park
Marie F.  |  3.11.2021 18:09:11
Dobrý den,
je někdy v plánu obnova zámeckého parku (nové stromy, stromořadí, oprava laviček a stolů, oprava altánu)?
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 1.12.2021 9:04:24
Dobrý den, v současnosti je naprojektován a památkáři odsouhlasen projekt nového altánu, neboť ten starý je již v havarijním stavu. V prosinci podáme žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, přičemž součástí žádosti bude i návrh obnovy veřejných toalet. Aktuálně běží kompletní rekonstrukce parkoviště a hotová je vstupní část (domek u letního kina). Také dojde k sanaci staré betonové plochy u altánu. Staré lavičky u altánu budou vyměněny za nové a doplňující výsadba stromů v místech, kde jsme o stromy vlivem vichřice přišli, je také plánována. Současně běží dobrovolnický projekt obnovy antukových kurtů, které město podpořilo z kapitoly „Zlepšujeme Slavičín.“
IP: xxx
Oprava ulice Na Zastávce
22.10.2021 22:43:28
Dobrý večer, pane starosto,
mohl byste se prosím Vás projít o víkendu po naší ulici Na Zastávce a podívat se, jak je opravená? Pokuste se soustředit zejména na vjezdy k bytovkám a úpravu okolo kanalizace. Komunikace je opravená na 1. Co se týče ostatního, u 1 bytovky za 1, u další za 3 a u naší za 5. A už vůbec nikdo nemyslel na to, co se stane, až příjde průtrž mračen. Jako nejstarší bytovka, která je z celé ulice položená nejníž (odvodnění pole už nefunguje desítky let), za opravu dávám 6.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 1.12.2021 8:47:07
Vážená paní, o způsobu opravy v ulici „K Hájenkám“ a „Na Zastávce“ jsem podrobně informován. To, že se vše podařilo, považuji za malý zázrak. Byla totiž financována z dotace MMR, která má své podmínky, a právě zde jsme narazili. Kvůli nutnosti vše stihnout ještě tento kalendářní rok, jsme nemohli připravit tak složitý projekt, který by si vyžadoval stavební povolení. Bohužel projekce a konstrukce robustních vjezdů k bytovým domům č.p. 360 a 361, by už musela být řešena stavebním povolením. A právě pokud bychom připravili projekt ve formě rekonstrukce vyžadující stavební povolení, dostali bychom se do takových komplikací, že by nebylo vůbec nic. Komplikace stavebního řízení by způsobil zejména fakt, že právě pozemky pod těmito bytovými domy jsou ve vlastnictví cizích subjektů – v jednom případě se jedná o jeden ze státních úřadů a v druhém případě vlastní pozemek pod domem osoby z Izraele a z USA. Asi chápete, že do takového dobrodružství se v krátkém čase nešlo pustit. Proto se zvolila cesta přípravy projektové dokumentace v režimu prosté reprodukce (údržby) této cesty – tedy obnova při zachování stávajícího stavu. V případě bytových domů č.p. 360 a 361 jsme dělali v těchto mantinelech maximum a stav vjezdů je rozhodně lepší, než byl (a to všichni přivřeli oči, že leží na pozemcích osob z Izraele a USA). Pro pořádek by bylo vhodné, kdyby se majitelé této bytovky pokusili tuto situaci dořešit, protože i do budoucnosti lze očekávat další a další komplikace.
IP: xxx
Vybudování rozhledny
Jaroslav Bližňák  |  30.10.2021 13:33:47
Dobrý den, pane starosto,
jako podnět k veřejné diskusi navrhuji obnovit rozhlednu, která ve 40 letech minulého století stála na Ploštinách (nad Šabatcem).
Za dobré viditelnosti bylo z rozhledny vidět např. až na hrad Buchlov a dále celý hřeben Bílých Karpat s Velkou Javořinou, Peňažnou, Vršatecké bradlá, Vizovické vrchy, apod.
Domnívám se, že by obnova rozhledny byla přínosná pro rozvoj turistického ruchu ve Slavičíně a jeho okolí.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 1.12.2021 8:44:57
Dobrý den, téma rozhledny ve Slavičíně není nové. Osobně výstavbu rozhledny velmi podporuji, protože se domnívám, že město naší velikosti si takovou stavbu zaslouží. Jedná se o místo, které přirozeně poutá zájem turistů, také domácí občané by ale jistě ocenili bod, který lze při procházce navštívit, například v době dobré viditelnosti. Ze štítenských pasek lze zahlédnout až hřebeny Malé Fatry a čekal bych, že z takové rozhledny by to rovněž bylo možné.
Máme zde ale zásadní limity. Jednak jde o územní plán, který v platném znění obsahuje dvě možná místa pro stavbu rozhledny – Hrádek (u křížku směrem na Kolelač) a Šabatec (u bývalého modelářského letiště.) a také pozemky, neboť v lokalitě Ploštiny město pozemek pro vybudování rozhledny nevlastní. Územní plán v lokalitě Ploštiny rozhlednu postavit neumožňuje – museli bychom iniciovat jeho další změnu.
Váš námět ale rozhodně nezavrhuji, naopak věřím, že i v novém dotačním období najdeme cesty, jak sen mnoha generací přetavit do konkrétního výsledku. A třeba i na Ploštinách – budeme ale muset začít zmíněnými pozemky a územním plánem…
IP: xxx
Zastávka Lukšín
Občan  |  18.11.2021 16:20:19
Dobrý den pane starosto, má město v plánu opravovat zastávku na Lukšíně vypadá že je v dezolátním stavu popřípadě i okolí zastávky? Děkuji.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 1.12.2021 8:42:40
Dobrý den, odstranění havarijního stavu zastávky na Lukšíně řešíme a o této situaci víme. Nicméně chci podotknout, že toto místo je jedním z nejkomplikovanějších a nejproblematičtějších ve městě vůbec. Propadá se zde komunikace, je zde uzavřená lávka pro pěší z důvodu havarijního stavu a zhroutila se zde opěrná zeď nábřeží, které je navíc v majetku zahraniční společnosti. Tyto komplikace nelze vyřešit hned, nicméně je zpracována studie, na kterou by měla navázat projektová dokumentace a žádost o dotaci. Přestavba této lokality si vyžádá zřejmě desítky milionů korun, které bez přispění dotace město k dispozici nemá. Provizorní zafixování zastávky nicméně proběhne ještě před zimou.
IP: xxx
Rozsvicování stromku
Zuzana  |  20.11.2021 12:53:21
Dobrý den, prosím bude letos rozsvícení stromku? Děkuji
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 1.12.2021 8:41:11
Dobrý den, jak zřejmě sledujete, opatření vlády a kraje se mění doslova každým dnem. Zatím pracujeme s variantou, že ve velmi omezeném formátu by se rozsvěcování vánočního stromu konat mohlo. Samozřejmě bez ohňostroje, prodejních stánků, velkého shromažďování občanů a bez pódia s celodenním kulturním programem. Pokusili jsme se i zachovat vystoupení dětí, nicméně kvůli velké nemocnosti nakonec školy tuto možnost nevyužijí. Pokusíme se tato nacvičená vystoupení zakomponovat do jiných kulturních akcí – například již 29. 12. proběhne tradiční „Zpívání na schodech,“ kde by to teoreticky šlo. Jinak na páteční akci, kterou doporučuji ve formě volné procházky nazdobeným městem, všechny srdečně zvu. Bude možné si vychutnat melodie slavnostních trubačů, prohlédnout si rozšířený betlém u radnice anebo ukázku kovářského řemesla na Horním náměstí. Nečekejte ale svařák a nic, co patří ke klasickému rozsvěcování – nařízení vlády nás opravdu velmi svazuje.
IP: xxx
Kontajnery na sklo
Honza  |  24.11.2021 12:47:24
Dobrý den,
teď jsou na ulici Luhačovské pouze dva kontajnery na sklo. Bílé sklo a barevné. Jenže tyto kontajnery jsou neustálé přeplněné. Může město přidat kontejnery na více míst? Tedy např. na konci Luhačovské.

Děkuji
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 1.12.2021 8:40:47
Dobrý den, děkuji za rozumný podnět. Město připravuje velkou výměnu nádob na odpad a z tohoto projektu bude možné některá místa i posílit. Finančně je tento projekt podpořený z Operačního programu Životní prostředí. Pokud vše půjde rychleji než u kontejneru na textil na Vláře, tak to stihneme do konce roku. Bohužel dodavatelské lhůty jsou dnes velice nespolehlivé, a jsme na ně plně odkázáni.
IP: xxx
Odškodnění za výbuchy
Jarda  |  12.10.2021 9:44:03
Dobrý den,pane starosto. Jak to vypadá s penězi (odškodnění) za výbuchy v muničáku? Budou na to nějaké formuláře?
Děkuji,
Jarda.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 18.10.2021 7:45:50
Dobrý den Jardo, před několika dny jsem shodou okolností obdržel prvotní návrh odškodňovacích formulářů. Ty bude možné vyplnit, vlastnoručně podepsat a odeslat na pražskou adresu Ministerstva vnitra v rozmezí od 1. ledna 2022 do 30. června 2022. To znamená, že máme stále dostatek času na přípravu – informace budou uvedeny ve Slavičínském zpravodaji, na webu, a počítáme také s informačními schůzkami s občany. Ministerstvo má na vyhodnocení žádosti 90 dnů a pro výplatu odškodnění dalších 30 dnů od obdržení žádosti. Počítá se také s možností elektronického podání, nicméně bude nutné mít zřízenu datovou schránku anebo emailem s žádostí opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Z uvedených variant bude zřejmě nejjednodušší pro většinu občanů prostý vyplněný a podepsaný formulář odeslaný v obálce poštou. Přesto prosím o trpělivost, prostředky budou uvolňovány ze státního rozpočtu až v příštím kalendářním roce a stále je příliš brzy na podávání žádostí.
IP: xxx
Předjíždění cyklistů: povinný odstup metr a půl
Tomáš  |  20.9.2021 7:29:58
Dobrý den, chci se zeptat zdali s novým opatřením na povinný odstup pro cyklisty je naděje že se vrátí zpět rozšíření vozovky v části od domu dětí až po záložnu? Doufám že jste zastáncem zdravého rozumu a postavíte se za tuto myšlenku, NE jako váš předchůdce který vždy se ohradil vyjádřením EU že úzká vozovka stačí podle předpisů, Chtěl bych tedy znát Váš postoj, abych věděl zda se ve věci mám sám zabývat a vytvořit tak tlak na radu v podobě petice či podobným způsobem. Cyklista i řidič Tom
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 14.10.2021 8:30:02
Dobrý den pane Tomáši, na základě Vašeho dotazu upřesňuji, že podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích budou muset motoristé od ledna 2022 objíždět cyklisty ve vzdálenosti půldruhého metru, přičemž za porušení bude hrozit pokuta až 2000 korun.
Musím zdůraznit dvě věci – 1.) Vámi uváděná silnice je v majetku Zlínského kraje a je zcela svobodně vůlí Zlínského kraje, jak s komunikací bude nakládat (např. zdali ji rozšíří); 2.) velmi obtížně se mi vyjadřuje k otázce, která se řešila v době, kdy byl starostou můj předchůdce, protože jsem u řešení tohoto problému nebyl.
Nicméně podle informací zaměstnanců městského úřadu ve věci rekonstrukce ul. Osvobození probíhala se Zlínským krajem (zast. správcem komunikace ŘSZK) jednání vedená pochopitelně starostou. Město totiž usilovalo o rekonstrukci průtahu městem. Hlavní podmínkou Zlínského kraje (ŘSZK) ale bylo zúžení komunikace na tehdy normovanou šířku 7 metrů, a to proto, aby se nemusely na přechodech pro chodce stavět ostrůvky a dále kvůli údržbě.
Ptáte-li se na můj postoj, odpovím obecně. Dle mého názoru má chodec a cyklista mít ve městě přednost před automobilovou dopravou. Pokud by ale například vytvoření odděleného jízdního pruhu pro cyklisty mělo zmařit investici, která z veřejných rozpočtů v nedávné minulosti ukrojila částku v řádech desítek milionů korun, není reálně představitelné, že by aktuální vedení Zlínského kraje nebo města Slavičín z moře různých havarijních situací a rozbitých veřejných míst podpořilo opravu takového objektu, který nedávno opravou prošel. Z těch věcí, o které se maximálně zasazuji, je dokončení cykloprůtahu Slavičínem v linii ul. Luhačovská – Hrádek, který by mohl vést po střed města levobřežím Říky a od středu města pravobřežím Říky.
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 145 | další >
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load