Aktuality

Výběrové řízení na pronájem městského bytu

Výběrové řízení na pronájem městského bytu

29.08.2011
Město Slavičín nabízí do pronájmu bezbariérový byt č. 11 v domě č. p. 836 ve Slavičíně, na ulici Středová.
Nabídky budou přijímány do 14. 9. 2011 osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r.o.
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín
Podrobnější informace na BTH Slavičín, spol. s r.o. nebo na tel. 577 341 041.
Víkend vzpomínkových akcí k 67. výročí letecké bitvy

Víkend vzpomínkových akcí k 67. výročí letecké bitvy

25.08.2011
K letošnímu 67. výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty připravil Muzejní spolek Aloise Jaška a Muzeum Bojkovska v Bojkovicích vzpomínkový program, který bude probíhat od pátku 26. srpna do neděle 28. srpna.
Účastníci se pokloní památce letců u památníku Antonstal (SK), na hřbitově ve Slavičíně, v Šanově, v Přečkovicích, Rudicích, na Vyškovci a v Krhově. Mimo pietní akty proběhne řada zajímavých exkurzí a besed na téma smutných událostí a osudů jejich hrdinů. Bližší program a pozvání organizátorů čtěte v příloze.
Nová učebna pro žáky ZŠ Vlára

Nová učebna pro žáky ZŠ Vlára

24.08.2011
Zcela novou učebnu fyziky a chemie připravuje přes prázdniny Základní škola Vlára. "V novém školním roce budou mít naši žáci v učebnách pětatřicet nových počítačů a dvě nové interaktivní tabule s posuvnými systémy. Tyto převratné učební pomůcky budou moci využívat školáci na prvním stupni. Pro učitele je připraveno dalších šest notebooků pro jejich přípravu na vyučování. Součástí modernizace je i zakoupení ucelených řad interaktivních učebnic, grafických programů, programů pro práci s fotografiemi i pro řízení práce a její kontrolu v počítačových učebnách," popsal chystané novinky ředitel školy PaedDr. Petr Navrátil.
SemTamFór připravuje premiéru

SemTamFór připravuje premiéru

23.08.2011
Přesně v polovině srpna se ansámbl SemTamFóru vrátil z dalšího ročníku Jiráskova Hronova, kde se naši mladí divadelníci odborně vzdělávali v oblasti divadelní režie, dramaturgie, light designu, herectví i žonglování a vědět o sobě dali i v tamním festivalovém zpravodajství. Jinak jsou "semtamfórové" prázdniny zcela pracovní, neboť premiéra nové sezony je na spadnutí. Hororovou komedii s názvem Psí hřbitov uvidí diváci v Sokolovně ve dnech 23. a 24. září, vždy ve 20 hodin a ve 23 hodin. Ale pozor - každé představení je jen pro omezený počet diváků, proto je nutné zakoupit vstupenku v předprodeji!!!, a to buď ve slavičínském infocentru (od 1. 9. 2011) nebo na webu divadla www.semtamfor.cz.
Akční prázdniny s Domem dětí

Akční prázdniny s Domem dětí

23.08.2011
Desetidenní tábor na Martiňáku, týdenní příměstský tábor s tematickým zaměřením na poznávání Slavičína a okolí, týdenní příměstský tábor se všeobecným zaměřením a výlet za koňmi v Lipině - to vše už absolvovaly slavičínské děti ve společnosti svých vrstevníků v první polovině prázdnin.
Jak dále sdělila ředitelka DDM Slavičín PaedDr. Zdenka Odehnalová, následující měsíc se dvacet dva dětí účastnilo příměstského tábora se sportovním a tábornickým zaměřením. "Tečkou za prázdninovými aktivitami byl příměstský tábor, kde se dvanáct dětí věnovalo výuce práce s počítačem," sdělila ředitelka DDM a jako další informaci
dodala: "Prázdniny-neprázdniny, už teď připravujeme nabídku zájmových kroužků i akce na nový školní rok."
Zemědělcům, mikropodnikatelům a osobám podnikajícím v potravinářství

Zemědělcům, mikropodnikatelům a osobám podnikajícím v potravinářství

19.08.2011
Především těm je určena další výzva (05/2011), která bude Místní akční skupinou Luhačovské Zálesí vypsána v měsíci září 2011. Podrobnější informace na jaký záměr a za jakých podmínek lze dotaci získat jsou uvedeny v přiložených souborech. V případě Vašeho zájmu o další informace můžete kontaktovat RNDr. Romana Kašpara, ředitele společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. (kontakty na www.luhacovskezalesi.cz)

Revitalizace prostoru před radnicí - aktuálně

Revitalizace prostoru před radnicí - aktuálně

19.08.2011
Od druhého června probíhá realizace projektu „Slavičín-střed – revitalizace veřejného prostranství“. S tím je spojeno dopravní omezení zálivu autobusové zastávky „Slavičín-Radnice“ na 30 m. Uzavřen je také chodník kolem radnice směrem do ulice Školní. Vstup do budovy radnice je umožněn pouze zadním vchodem. Veškeré práce budou ukončeny do konce měsíce srpna 2011. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu v centru města, lze očekávat dopravní komplikace a zvýšený pohyb chodců přes krajskou komunikaci. Proto žádáme řidiče i chodce o ohleduplnost a opatrnost. Děkujeme.

Bližší podrobnosti a denně aktuální fotografie jsou zobrazeny v přiloženém článku, video on-line: http://www.codelassousede.eu/
Pozvánka na veřejné projednávání

Pozvánka na veřejné projednávání

15.08.2011
Společnost BTC TRADE, s. r. o., Slavičín, která vlastní a provozuje prodejnu na sídlišti Malé Pole, požádala o prodej městských pozemků na sídlišti Malé Pole za účelem rozšíření prodejny sítě Hruška včetně výstavby nových parkovišť. Na vyhlášený záměr na prodej pozemků reagovala společnost FLOREŠ, s. r. o., se záměrem vybudovat na části předmětných pozemků prodejnu outdoorového a sportovního zboží.
Seznámit se se záměry obou společností blíže a vyjádřit svůj názor na dané téma může veřejnost v pondělí 5. 9. 2011 v 16 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice, dveře č. 318.
Kotel na biomasu nebo kotel na uhlí?

Kotel na biomasu nebo kotel na uhlí?

05.08.2011
Jak jsme na tom v regionu s vytápěním? Je možné zvýšit využití obnovitelných zdrojů? Je možné zlevnit palivo? Je možné dotovat výměnu starých kotlů za moderní kotel na biomasu? Na tyto a mnohé další otázky se snaží odpovědět projekt BIOREGIONS, který realizuje Energetická agentura Zlínského kraje. Máte-li zájem získat více informací a do projektu poskytnout údaje, pak prosím vyplňte dotazník na adrese agentury (http://www.eazk.cz/dotaznik-pro-domacnosti-v-cilovem-regionu-projektu-bioregions) a zašlete jej buď elektronicky nebo písemně na Městský úřad Slavičín (podatelna@mesto-slavicin.cz). My shromážděné údaje zašleme Energetické agentuře k dalšímu zpracování. Předem děkujeme.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

29.07.2011
E-On upozorňuje odběratele na přerušení dodávky elektrické energie ve Slavičíně dne 16. 8. 2011, a to:
od 7.30 do 11.00 hodin
ulice Komenského, Misárkova, Luhačovská, Náměstí Mezi Šenky. Dále Česká spořitelna, JMP-Net, Městská nemocnice, Římskokatolická farnost, Slavgast
a
od 11.30 do 15.00 hodin
ulice K Hájenkám, K. Vystrčila, Pod Kaštany, Hasičská, Osvobození čp. 34, Školní čp. 570 a 569
Dále: Česká pošta, TEMA, MŠ Nad Ovčírnou, Vodo-topo Pešek

Více na http://www.eon-distribuce.cz/
Chcete-li jako odběratel dostávat včas informace o plánovaných odstávkách, můžete se zaregistrovat na „nový“ portál Energie24.
Přihlašovací formulář: https://portal.eon.cz/mreg
Město otevře Multifunkční kulturní centrum v Horákově vile

Město otevře Multifunkční kulturní centrum v Horákově vile

26.07.2011
V pondělí 1. srpna 2011 od 15 do 18 hodin zahajuje provoz Multifunkční kulturní centrum s Městskou knihovnou. Poprvé tak bude celý objekt Horákovy vily přístupný široké veřejnosti a jeho prohlídka bude provázena odborným výkladem.
Po celý první srpnový týden, v čase běžné půjčovní doby knihovny, budou probíhat dny otevřených dveří. Knihovna mimo jiné umožní návštěvníkům zhlédnout výstavu dokumentů z historie slavičínského knihovnictví, představí řadu knižních novinek a prezentuje výstavku výtvarných prací dětí-čtenářů.
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 165 starší
load