Slavičín

oficiální stránky města
Středa, 8. prosinec 2021

Vyhledávání

Aktuality

pejsek
23.01.2008

Upozornění držitelům psů

Upozorňujeme držitele psů, že podle Obecně závazné vyhlášky Města Slavičín č. 02/2006 je poplatník povinen uhradit poplatek ze psů za rok 2008 nejpozději do 15. února, při dvou stejných splátkách první splátku do 15. února a druhou splátku do 15. srpna. Poplatek je možné uhradit hotově na Městském úřadě Slavičín, ekonomický odbor, dveře č. 310.
V případě nezaplacení v uvedeném termínu budou poštovní poukázky zasílány v průběhu měsíce března 2008.
Stanislava Kovaříková, ekonomický odbor

 
Logo CzechPOINT
23.01.2008

Městský úřad Slavičín se připojil do sítě kontaktních míst projektu Czech POINT

Městský úřad Slavičín se od ledna letošního roku připojil do sítě kontaktních míst projektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Jedná se o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - ; veřejná správa.

 
23.01.2008

Jaký bude rok 2008

Bude pro nás rok 2008 rokem úspěšným?
Tuto otázku si začátkem roku pokládá mnoho z nás. Jak to však dopadne, mnohdy nezáleží jenom na nás samotných, ale na mnoha okolnostech, které nás v životě potkají. Všichni si přejeme, aby to byl rok úspěšný.

 
23.01.2008

Co nám dovolí rozpočet města na rok 2008

Co nám dovolí rozpočet města na rok 2008?
Na odpověď na tuto otázku si budeme muset ještě chvíli počkat, protože město v současné době hospodaří, tak jako každoročně, podle schváleného rozpočtového provizoria. Myslím, že je dobré schvalovat rozpočet až poté, kdy jsou schváleny rozpočty státu a kraje a kdy známe výsledek hospodaření města za uplynulý rok.

 
23.01.2008

Výběrové řízení

Veřejně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o. p. s. , která poskytuje poradenské služby v oblasti rozvoje Regionu Luhačovické Zálesí, hledá schopného člověka na pozici ŘEDITEL SPOLEČNOSTI.

 
23.01.2008

Valašská trnečka

V soutěži žáků prvních až pátých tříd ve zpěvu lidové písně, pořádané každoročně v Základní škole Vlára, se představili malí zpěváčci, z nichž nejlepším se podařilo postoupit do regionálního kola ve Valašských Kloboukách,a to Alence Hubíkové, Petru Gapčovi a Martince Šimoníkové. Zvláštní cenu poroty získala žákyně 5. ročníku Markéta Ďulíková za svůj osobitý pěvecký projev.

 
23.01.2008

Nadace Jana Pivečky zahajuje další workshopy

DÍLNA INSPIRACE - ; celoroční klub pro ženy, ale nejenom pro ně, zahájí svoji činnost
5. února 2008 od 16 hodin se v sídle Nadace Jana Pivečky sejdou zájemci o další seriál kurzů ručních prací vhodných převážně pro ženské ruce: batika, drátkování, výroba panenek z ovčí vlny, patchwork, šití apod. V průběhu roku to bude výroba velikonočních a vánočních ozdob, výroba adventních věnců, keramika, ale i základy jógy a další praktické dovednosti jak řemeslného a rukodělného, tak i teoretického rázu.

 
23.01.2008

Tříkrálová sbírka 2008

Tříkrálová sbírka ve Slavičíně a okolí v sobotu 5. 1. 2008 vynesla 338 743,50 Kč.

Z této částky se vrátí pořádající Charitě sv. Vojtěcha Slavičín 65 procent. Zbývající část výtěžku Tříkrálové sbírky 2008, která zůstane na účtu Charity České republiky, bude věnována na humanitární pomoc v zahraničí.

55 skupinek koledníků navštívilo občany 16 obcí s výsledky:
Slavičín: 101 181,50 Kč, Hrádek na Vlárské Dráze: 17 848,50 Kč, Nevšová: 12 527 Kč, Lipová: 8 880 Kč, Rokytnice: 10 061 Kč, Divnice: 6 471,50 Kč, Rudimov 7 357 Kč, Petrůvka: 10 085 Kč, Bohuslavice: 10 129 Kč, Štítná nad Vláří: 62 184 Kč, Jestřabí: 9 203 Kč, Drnovice: 10 858 Kč, Loučka: 11 324 Kč, Újezd 23 105 Kč, Slopné: 20 744 Kč, Vysoké Pole:16 785 Kč. 
01.01.2008

CM Slavičan vydala CD

Nové CD s nahrávkami cimbálové muziky Slavičan a jejích sólistů spatřilo světlo světa a je k dostání v městském infocentru ve Slavičíně.
Adresa:
MIC Slavičín
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín
tel.: 577 342 251

 
31.12.2007

Varování

Od 1.1.2008 zaniká povolení k odběru a vypouštění vod. Infolinka 800 101 197.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 183 184 185 186 187 starší
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load