Aktuality

Posunutí termínu pro zápis do 1. třídy a přípravné třídy

Posunutí termínu pro zápis do 1. třídy a přípravné třídy

21.04.2021
Z důvodu sjednocení termínu pro zápis do 1. třídy prodlužuje ZŠ Vlára termín pro zápis do 1. třídy do 30. dubna 2021. Z důvodu pozdějších termínů projednávání žádostí o odklad školní docházky ze strany Pedagogicko-psychologické poradny a možného doporučení pro přípravnou třídu, bude možné přihlášky do přípravné třídy podávat průběžně do naplnění její kapacity. Bližší informace najdete na webových stránkách školy www.zs.slavicin.cz, v odkazu Rodiče – přípravná třída, nebo v informačních letácích v mateřských školách. 
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel ZŠ Slavičín-Vlára

Slavičín žádá po kraji odškodnění za Vrbětice

Slavičín žádá po kraji odškodnění za Vrbětice

20.04.2021

Rada města Slavičín 12. dubna rozhodla o podání žádosti o náhradu věcné škody podle ust. § 30 odst. 1 a 5 zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a také o podání požadavku na přiznání peněžní náhrady dle § 29 odst. 1 shora cit. předpisu za omezení vlastnického práva na lesních porostech v katastru Divnic, místní části Slavičína. 
Na majetcích města Slavičín jsou evidovány škody v řádech jednotek milionů korun, které byly způsobeny záchrannými a likvidačními pracemi po výbuchu muničních skladů Vrbětice. Muniční sklady zasahují i na území města, a proto se část prací přímo odehrávala v těsné blízkosti Slavičína.  


Připomínka vypálení osady Ploština

Připomínka vypálení osady Ploština

16.04.2021
Z důvodu platných vládních nařízení se nebude konat pietní akt u památníku Ploština u příležitosti 76 let od vypálení osady Ploština dne 19. dubna 1945. Pietní připomínka proběhne pouze individuálně bez přítomnosti Armády ČR a hostů. Z důvodu rekonstrukce areálu není k památníku umožněn přístup. Květinové dary je možné položit u společného hrobu, který se nachází v blízkosti kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině.
Autobusová doprava jezdí bez omezení

Autobusová doprava jezdí bez omezení

12.04.2021
V souvislosti s ukončením omezení pohybu a otevřením škol od pondělí 12. dubna 2021 se obnovuje provoz autobusových linek dle běžných jízdních řádů, s výjimkou vybraných spojů na bohoslužby.
Městská knihovna informuje...

Městská knihovna informuje...

12.04.2021
Městská knihovna Slavičín oznamuje všem čtenářům a návštěvníkům, že od úterý 13. dubna obnovuje provoz v běžné výpůjční době. Návštěva knihovny je možná za dodržení mimořádných protiepidemických opatření a hygienických podmínek.
Od pondělí se ve Slavičíně část žáků vrátí do škol

Od pondělí se ve Slavičíně část žáků vrátí do škol

09.04.2021
Vedení Zlínského kraje jednalo se zástupci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví a ve čtvrtek 8. dubna se dohodlo o zařazení kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky. Školy a školská zařízení pro žáky 1. stupně základních škol se tedy otevřou již v pondělí 12. dubna a budou fungovat v režimu rotační výuky s antigenním testováním.
I letos uklidíme Slavičín

I letos uklidíme Slavičín

08.04.2021

Od soboty 10. dubna do 30. dubna bude ve Slavičíně probíhat akce Ukliďme Slavičín. Letos se na ní podílí město Slavičín ve spolupráci s Rodinným a mateřským centrem Slavičín. Kvůli omezením v souvislosti s pandemií covid-19 nebude úklid organizován hromadně a bude probíhat formou individuálních vycházek.

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

06.04.2021
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok doprovázejí, vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy organizaci zápisu do první třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

01.04.2021
Správní rada fondu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín na opravy a modernizaci bytů, bytových domů a rodinných domů na území města Slavičín.
Bližší informace a příslušné formuláře jsou k dispozici zde nebo přímo na odboru ekonomickém MěÚ Slavičín.
Termín podání žádosti: od 01. 04. 2021  do 30. 04. 2021 včetně.
novější1 [...] 14 15 16 17 18 19 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 166 starší
load