Aktuality

Pozvánka na jednání o Městské nemocnici Slavičín

Pozvánka na jednání o Městské nemocnici Slavičín

21.02.2008
Starosta města Slavičín zveme všechny občany města na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ na téma „Provoz Městské nemocnice Slavičín“, které se koná v pondělí 10. března 2008 v 15 hodin v Sokolovně.
Na zasedání budou přítomni zastupitelé města, zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny, Krajského úřadu Zlínského kraje a představitelé Městské nemocnice.
Přijďte se dozvědět o změnách v provozu Městské nemocnice a zeptat se na to, co Vás o zdravotnictví zajímá.
S Valašským kumštem připravujeme Velikonoce

S Valašským kumštem připravujeme Velikonoce

21.02.2008
Městský klub Slavičín zve na výstavu VALAŠSKÝ KUMŠT PRO RADOSŤ AJ UŽITEK v pátek 14. března 2008 od 9 do 17 hodin v sále Sokolovny ve Slavičíně.
Koho zajímá výroba keramiky, tradiční i netradiční techniky zdobení kraslic a perníků, pletení ze slámy a proutí, bude mít možnost přímého sledování nebo i vyzkoušení pracovních postupů.
V doprovodném programu účinkují v 9.30 a 10.30 žáci ZŠ Malé Pole - ; Šli zajíčci pro škubánky, v 9.45 žáci MŠ Malé Pole - ; Jarní zvyky. Od 15.00 hodin zahraje duo Beran-Dorničák (harmonika, zpěv, bicí).
Přijďte obdivovat i vyzkoušet ruční práce a ochutnat valašské speciality - ; frgále, kyselicu, domácí chléb, domácí škvarky.
Tato akce je realizována s přispěním Fondu kultury Zlínského kraje a fondu Podpory tradiční kultury Ministerstva kultury ČR.
Slavičínské fašanky ohlásily konec masopustu

Slavičínské fašanky ohlásily konec masopustu

12.02.2008
Tradiční fašanky letos proběhly podle tradic opět v Hrádku, v Nevšové, v Divnicích i ve Slavičíně. Aktéři maškarních taškařic zúročili finanční a hmotný výtěžek na lidových zábavách v místních částech. Ve Slavičíně se fašankvá zábava nekonala, výtěžek z putování maškarního průvodu byl dle rozhodnutí účastníků věnován na pomoc organizacím pracujícím s handicapovanými občany:
5 000 Kč sdružení pro handicapované Přátelé z lásky, 3 000 pro Nadaci Jana Pivečky, 3 000 Kč pro Charitu sv. Vojtěcha a 2000 Kč pro Speciální školu v Hrádku.
Upozornění držitelům psů

Upozornění držitelům psů

23.01.2008
Upozorňujeme držitele psů, že podle Obecně závazné vyhlášky Města Slavičín č. 02/2006 je poplatník povinen uhradit poplatek ze psů za rok 2008 nejpozději do 15. února, při dvou stejných splátkách první splátku do 15. února a druhou splátku do 15. srpna. Poplatek je možné uhradit hotově na Městském úřadě Slavičín, ekonomický odbor, dveře č. 310.
V případě nezaplacení v uvedeném termínu budou poštovní poukázky zasílány v průběhu měsíce března 2008.
Stanislava Kovaříková, ekonomický odbor
Jaký bude rok 2008

Jaký bude rok 2008

23.01.2008
Bude pro nás rok 2008 rokem úspěšným?
Tuto otázku si začátkem roku pokládá mnoho z nás. Jak to však dopadne, mnohdy nezáleží jenom na nás samotných, ale na mnoha okolnostech, které nás v životě potkají. Všichni si přejeme, aby to byl rok úspěšný.
Co nám dovolí rozpočet města na rok 2008

Co nám dovolí rozpočet města na rok 2008

23.01.2008
Co nám dovolí rozpočet města na rok 2008?
Na odpověď na tuto otázku si budeme muset ještě chvíli počkat, protože město v současné době hospodaří, tak jako každoročně, podle schváleného rozpočtového provizoria. Myslím, že je dobré schvalovat rozpočet až poté, kdy jsou schváleny rozpočty státu a kraje a kdy známe výsledek hospodaření města za uplynulý rok.
Výběrové řízení

Výběrové řízení

23.01.2008
Veřejně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o. p. s. , která poskytuje poradenské služby v oblasti rozvoje Regionu Luhačovické Zálesí, hledá schopného člověka na pozici ŘEDITEL SPOLEČNOSTI.

Valašská trnečka

Valašská trnečka

23.01.2008
V soutěži žáků prvních až pátých tříd ve zpěvu lidové písně, pořádané každoročně v Základní škole Vlára, se představili malí zpěváčci, z nichž nejlepším se podařilo postoupit do regionálního kola ve Valašských Kloboukách,a to Alence Hubíkové, Petru Gapčovi a Martince Šimoníkové. Zvláštní cenu poroty získala žákyně 5. ročníku Markéta Ďulíková za svůj osobitý pěvecký projev.
Nadace Jana Pivečky zahajuje další workshopy

Nadace Jana Pivečky zahajuje další workshopy

23.01.2008
DÍLNA INSPIRACE - ; celoroční klub pro ženy, ale nejenom pro ně, zahájí svoji činnost
5. února 2008 od 16 hodin se v sídle Nadace Jana Pivečky sejdou zájemci o další seriál kurzů ručních prací vhodných převážně pro ženské ruce: batika, drátkování, výroba panenek z ovčí vlny, patchwork, šití apod. V průběhu roku to bude výroba velikonočních a vánočních ozdob, výroba adventních věnců, keramika, ale i základy jógy a další praktické dovednosti jak řemeslného a rukodělného, tak i teoretického rázu.
Tříkrálová sbírka 2008

Tříkrálová sbírka 2008

23.01.2008
Tříkrálová sbírka ve Slavičíně a okolí v sobotu 5. 1. 2008 vynesla 338 743,50 Kč.

Z této částky se vrátí pořádající Charitě sv. Vojtěcha Slavičín 65 procent. Zbývající část výtěžku Tříkrálové sbírky 2008, která zůstane na účtu Charity České republiky, bude věnována na humanitární pomoc v zahraničí.

55 skupinek koledníků navštívilo občany 16 obcí s výsledky:
Slavičín: 101 181,50 Kč, Hrádek na Vlárské Dráze: 17 848,50 Kč, Nevšová: 12 527 Kč, Lipová: 8 880 Kč, Rokytnice: 10 061 Kč, Divnice: 6 471,50 Kč, Rudimov 7 357 Kč, Petrůvka: 10 085 Kč, Bohuslavice: 10 129 Kč, Štítná nad Vláří: 62 184 Kč, Jestřabí: 9 203 Kč, Drnovice: 10 858 Kč, Loučka: 11 324 Kč, Újezd 23 105 Kč, Slopné: 20 744 Kč, Vysoké Pole:16 785 Kč.novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 159 160 161 162 163 starší
load