Aktuality

Stanovení úředních hodin Městského úřadu Slavičín

Stanovení úředních hodin Městského úřadu Slavičín

25.01.2021
V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020 č. 1379, jímž bylo orgánům veřejné moci a správním orgánům uloženo přijmout omezující opatření ve vztahu k jejich provozu pro období od 25. ledna do 14. února 2021, byly stanoveny úřední hodiny Městského úřadu Slavičín následovně:
pondělí a středa vždy od 8 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin.
Úřední hodiny prosím využívejte přednostně k vyřizování neodkladných úředních záležitostí. V maximální možné míře využívejte písemného, elektronického nebo telefonického kontaktu se zaměstnanci. Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou uvedeny zde. Mimo úřední hodiny budou klienti (občané) obslouženi pouze po předchozím objednání. Při pobytu v budově radnice je třeba dbát hygienických a epidemických opatření, to znamená dodržovat rozestupy a používat ochranu dýchacích cest a desinfekci. 
Děkujeme za pochopení. 
Informace k očkování seniorů nad 80 let ve Slavičíně

Informace k očkování seniorů nad 80 let ve Slavičíně

21.01.2021
V současnosti z médií slyšíme informace, že začala probíhat registrace k očkování prostřednictvím vakcinačních center pro občany nad 80 let. Zlínský kraj zřejmě jako jediný iniciuje cestu očkování také prostřednictvím obvodních lékařů.
Občané nad 80 let, kterým se podařilo zaregistrovat k očkování ve vakcinačních centrech (nemocnice Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž), nepřijdou o možnost případného dřívějšího očkování u obvodního lékaře (pokud se nechají dříve očkovat u obvodního lékaře, termín ve vakcinačním centru se automaticky uvolní). Ostatní, kteří se neregistrují přes webový portál, budou mít možnost registrace u svého obvodního lékaře, který je naočkuje. Senior 80+ se může zaregistrovat a zarezervovat v centrálním rezervačním systému, nebo se může objednat přímo u svého registrujícího praktického lékaře a pak se nezapisuje do centrálního systému. Ve Slavičíně se k možnosti očkovat přihlásili všichni praktičtí lékaři.
Městská nemocnice Slavičín povolila návštěvy od 11. ledna

Městská nemocnice Slavičín povolila návštěvy od 11. ledna

11.01.2021
Návštěvy pacientů probíhají za dodržování přísných opatření. Návštěvník musí doložit negativní výsledek testu nebo to, že v uplynulých 90 dnech prodělal onemocnění covid-19. Při vstupu do budovy i po celou dobu návštěvy musí mít návštěvník respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Návštěvu mohou vykonat dvě osoby u jednoho pacienta a pouze 1x za den. 
Připomenutí konce roku se uskuteční 31. prosince v 18 hodin

Připomenutí konce roku se uskuteční 31. prosince v 18 hodin

30.12.2020
Tradiční slavičínský ohňostroj, který se váže k rozsvěcování vánočního stromu, letos proběhne odlišně, a to v podvečer na Silvestra. Cílem je dodat občanům trochu sváteční nálady i vyjádřit naději v lepší příští rok 2021. Ohňostroj bude odpálen z nejlépe viditelného místa ve městě – z prostoru Šabatce. Tento způsob umožňuje, aby občané ohňostroj mohli pozorovat ze svých bytů a domů v souladu s pravidly nouzového stavu. Jakákoliv účast veřejnosti ve skupinkách je proto zakázána. Načasování ohňostroje i jeho umístění symbolicky nad město je i námětem, jak prožít atmosféru ohňostroje v duchu společně, každá rodina však zvlášť z oken a balkonů svých příbytků.
Svoz odpadu poslední týden roku 2020

Svoz odpadu poslední týden roku 2020

28.12.2020
Svoz komunálního odpadu v 53. týdnu roku 2020 bude probíhat už v úterý (29.12.) a středu (30.12.). V roce 2021 bude první svoz proveden ve čtvrtek 7.1. (interval týdenní, čtrnáctidenní i měsíční).
Poradenství ohledně daně z nemovitých věcí

Poradenství ohledně daně z nemovitých věcí

22.12.2020
Vzhledem k současné epidemiologické situaci se snaží Finanční správa předejít v období podávání daňových přiznání kumulaci poplatníků na územních pracovištích finančních úřadů. Byla proto určena telefonní čísla, na kterých budou zaměstnanci Finančního úřadu pro Zlínský kraj zodpovídat případné dotazy v souvislosti s daní z nemovitých věcí. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby poplatníkům daně z nemovitých věcí mohl podat daňové přiznání bez návštěvy územních pracovišť Finančního úřadu Zlínského kraje prostřednictvím datového portálu, sběrných boxů případně zaslat poštou. Více
Městská knihovna zavádí Bezkontaktní balíčkovnu

Městská knihovna zavádí Bezkontaktní balíčkovnu

17.12.2020
Městská knihovna Slavičín zahajuje v pátek 18. prosince půjčování knih a ostatních dokumentů formou Bezkontaktní balíčkovny. Zájemci z řad čtenářů knihovny si mohou předem objednat knihy (max. počet 10 ks) po telefonu, případně e-mailem a dohodnou si i přesnou dobu předání svazků. Při převzetí knih je možné i vracet knihy přečtené. 
novější1 [...] 16 17 18 19 20 21 22 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 165 starší
load