Aktuality

Nabídka nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku

30.01.2019
Město Slavičín nabízí občanům vyřazovaná křesla z obřadní síně, která budou v následujících dnech nahrazena novými. Křesla jsou k dispozici zdarma za odvoz. Zájemci nechť se hlásí do konce tohoto týdne (do 1. 2. 2019) na tel. 577 044 832 nebo mail podatelna@mesto-slavicin.cz.
Český statistický úřad zkoumá životní podmínky domácností

Český statistický úřad zkoumá životní podmínky domácností

29.01.2019
Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod názvem Životní podmínky 2019 (EU-SILC). Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím vyškolených tazatelů. Zpráva
Slavičín chystá maximální nabídku pro bruslaře

Slavičín chystá maximální nabídku pro bruslaře

22.01.2019
Až devět nástřiků vody je potřeba aplikovat, aby se vytvořilo kvalitní kluziště. Ve Slavičíně takto díky městu vznikají dvě – u každého sídliště (Malé Pole, Vlára) jedno na místě asfaltového hřiště. „Tuhé mrazy mají vydržet až do příštího týdne a my chceme lidem nabídnout co nejširší zimní vyžití,“ uvedl starosta Tomáš Chmela. Další kluziště zajišťují místní části Divnice a Nevšová.
Aktuální stav tras pro běžecké lyžování na Slavičínsku

Aktuální stav tras pro běžecké lyžování na Slavičínsku

18.01.2019
Na víkend 19. – 20. ledna budou k dispozici strojově upravené všechny trasy pro běžecké lyžování na Slavičínsku. Oproti minulému víkendu, kdy byl v provozu pouze malý okruh v Zámeckém parku a střední okruh nad sídlištěm Vlára směrem k hájenkám, bude v sobotu dopoledne upraven i velký okruh směrem na Lipovou.
Pozemky ve vlastnictví města užívané občany a otázka jejich vydržení

Pozemky ve vlastnictví města užívané občany a otázka jejich vydržení

09.01.2019
Aktuálně platný občanský zákoník nově zavedl pojem  tzv. mimořádné vydržení. § 1095 stanovuje: Uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak zapotřebí, vydrží držitel vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá. Od 1. 1. 2019 je možné získat vlastnické právo k nemovitosti prostřednictvím tohoto mimořádného vydržení.  Z důvodu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy pravidla řádného hospodaření s majetkem obce jsou zejména v ustanovení § 38 odst. 1, 2, 6 a 7, muselo město Slavičín s předstihem informovat a upozorňovat možné budoucí vydržitele na skutečnost, že užívají pozemky ve vlastnictví města.
Porucha na vodovodním řadu

Porucha na vodovodním řadu

04.01.2019
Upozorňujeme občany, že dne 4. ledna byla nahlášena porucha na hlavním vodovodním řadu ve Slavičíně, a to v ulicích K Parku a Pod Lesem. Obnovení dodávky je plánováno na 13.00 hodin. Náhradní zásobování vodou není zajištěno.
Informace o provozní době

Informace o provozní době

21.12.2018
V pondělí 31. prosince 2018 bude z organizačních důvodů Městský úřad Slavičín uzavřen. V době mezi svátky, tj. od 27. – 28. prosince 2018 bude provoz na městském úřadě omezen, mj. nebude probíhat prodej známek na popelnice a černých pytlů. 
Děkujeme za pochopení.
Z Lipové do Haluzic projedeme i v těchto dnech

Z Lipové do Haluzic projedeme i v těchto dnech

20.12.2018
Dle informací Policie ČR je vzhledem k aktuálnímu charakteru pyrotechnického průzkumu povolen průjezd na trase Lipová-Haluzice, a to až do 23. prosince. Předchozí informace o režimu průjezdnosti v období vánočních svátků zůstává v platnosti.
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 166 starší
load