Slavičín

oficiální stránky města
Středa, 8. prosinec 2021

Vyhledávání

Aktuality

Logo ROP Střední Morava
15.05.2012

Oznámení změny koncepce Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Ministerstvo životního prostředí zahájilo podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zjišťovací řízení ke koncepci „Změna č. 3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava“. Do koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA pod kódem koncepce MZP130K.
Ke koncepci může Ministerstvu životního prostředí zaslat každý své písemné vyjádření do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úředních deskách Olomouckého a Zlínského kraje.

 
sber elektroodpadu
11.05.2012

Občané Slavičína přispěli k ochraně životního prostředí

Občané města Slavičín již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. V roce 2011 odevzdali k recyklaci 1 279 televizí, 523 monitorů a 7 346  kg drobného elektra. Lze přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí, víme také, o kolik snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé získal Slavičín certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů (např. mobily, notebooky, tiskárny aj.). Všichni občané, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží velký dík.

 
Zamena   PLAKAT
07.05.2012

SemTamFór zve na divadelní premiéru

Divadlo SemTamFór sehraje ve své jubilejní sezóně premiéru nové komedie Jiřího Justa - ZÁMĚNA aneb Kde jsi včera byl a s kým? Premiéra proběhne již zítra - v úterý 8. května od 19.00 hodin v  Sokolovně.
Přijďte se v tento sváteční večer pobavit do divadla. Uvidíte jak slavičínské, tak i hostující herce. http://www.semtamfor.cz/repertoar/zamena  

 
Slavičínský bajkap 2010
07.05.2012

Sedmý Slavičínský bajkap po nové trase

Město Slavičín ve spolupráci s Veloklubem Slavičín připravují na neděli 13. května letos již sedmý ročník cyklistického závodu horských kol Slavičínský bajkap. Dosud se tento oblíbený závod jezdil v oblasti Pivečkova lesoparku, letos bude trasa vedena neméně zajímavě - přírodním terénem v okolí slavičínského zámeckého parku a přilehlých rybníků. V této souvislosti pořadatelé žádají rybáře o toleranci a uvolnění chodníku při břehu na straně Lipovského potoka v době od 11.30 do 16.30 hodin.

 
Uzavírka silnice
03.05.2012

Oznámení o uzavírce silnice v k. ú. Bohuslavic nad Vláří

Dne 5. května 2012 v době od 8 do 17 hodin dojde v souvislosti s frézováním a pokládkou nového živičného krytu k úplné uzavírce provozu na silnici  III/49521 v k. ú. Bohuslavice nad Vláří. 
Vozidla integrovaného záchranného systému budou mít po dobu uzavírky zabezpečen příjezd do obce Bohuslavice nad Vláří po účelové komunikaci přístupné ze silnice II/495 (před obcí Jestřabí ze směru od Slavičína).
Z důvodu nedostatečné šířky  bude tato komunikace po dobu uzavírky sloužit výhradně pro vozidla IZS. Dle sdělení KÚZK, oddělení veřejné dopravy, není v čase uzavírky v daném úseku silnice III/49521 vedena veřejná linková doprava.
V případě  nepříznivého počasí je stanoven náhradní termín uzavírky dne 12. května 2012.
 
Kompostér
24.04.2012

Informace k výdeji kompostérů

Odbor životního prostředí a správy majetku Městského úřadu ve Slavičíně žádá budoucí uživatele kompostérů, aby se k jejich výdeji dostavili v pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin do areálu firmy Služby města Slavičína. Z technických důvodů bude ve čtvrtek k dispozici pouze omezené množství.

 
...oživlé dřevo...
23.04.2012

Průběh jarmarku počasí neohrozilo

Ještě stále pod hrozbou rozmarů aprílového počasí proběhl uplynulou neděli Svatovojtěšský jarmark. Pořadatelé jej připravovali trochu s obavami z chladného a deštivého počasí. Navzdory podobným předpovědím se však diváci dostavili, a tím udělali radost všem, kteří se podíleli jak na organizaci trhů, tak na realizaci celodenního kulturního programu.

 
Den Země
22.04.2012

Tak se správně slaví Den Země...

22. duben je tradičně celosvětově věnován ochraně přírody a připomínán jako Den Země. Tomuto svátku se věnovali i žáci ve školách. V Základní škole Vlára  připravili celoškolní projekt s naučným programem a dalšími aktivitami. Žáci nejen besedovali na ekologické téma, ale prakticky navštívili sběrný dvůr, čističku odpadních vod a skládku odpadů. 
Na závěr uklidili okolí školy, fotbalového stadionu i dalších veřejně přístupných míst. Přírodě bylo odlehčeno a čistotu města s díky ocení lidé při jarních procházkách.  

 
Maňáskové divadlo ZŠ
21.04.2012

Divadelní talenty vyrůstají v základní škole

Už více než dvacet let funguje v Základní škole Slavičín-Vlára divadelní a maňáskový kroužek. V letošním školním roce nastudovali žáci tři nové pohádky, které předvedli nejen svým spolužákům. Jejich představení zhlédli i malí diváci z místních mateřských škol - Vlára, Malé Pole, Hrádek a mladší školáci ze slavičínských základních škol Malé Pole a Vlára.
Do konce školního roku plánují pod vedením vychovatelek Marie Tomaníkové a Ludmily Ptáčkové připravit ještě jedno divadelní představení. 

 
jarmark plakát
20.04.2012

Pozvání na Svatovojtěšský jarmark

Ti, kteří navštěvují Svatovojtěšský jarmark pravidelně, se na něj letos, v neděli 22. dubna, vydají již pošestnácté. Město Slavičín tento jarmark uspořádalo poprvé v roce milénia svatého Vojtěcha - r. 1997. Pohlédneme-li ještě dále do historie, dozvíme se, že od roku 1835 se v našem městě ročně konalo několik trhů - v pondělí před Obrácením sv. Pavla v lednu, první středu v březnu, v dubnu v pondělí po sv. Vojtěchu, první středu v srpnu, v pondělí před sv. Václavem, v pondělí před sv. Martinem a v pondělí před sv. Mikulášem. Trhy se konaly na rynku Mezi Šenky, také na Lukšíně i na dnešním Horním náměstí, dříve "na městě". Obchodovalo se s hovězím dobytkem, kůžemi či textilem, a při tom čilém ruchu v hospodách hrála muzika místních hudebníků. Po celém okolí byli známí slavičínští muzikanti Studenkovi, kteří vyhrávali v tehdejších hospodách U Hromádků i Na Pinduli. 

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 187 starší
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load