Aktuality

Nové zubní ordinace ve Slavičíně

Nové zubní ordinace ve Slavičíně

11.11.2020
Dentální studio Befany jsou nově vznikající zubní ordinace sídlící ve zrekonstruovaných prostorách v budově polikliniky ve Slavičíně. Studio objednání pacientů pro jejich velký zájem pozastavilo! Bližší informace zde.
Provoz mateřských škol ve Slavičíně

Provoz mateřských škol ve Slavičíně

02.11.2020
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nařídila Krajská hygienická stanice tato opatření:
Mateřská škola Malé Pole
Od 2. 11. 2020 došlo k uzavření třídy Sluníček. Ostatní oddělení MŠ jsou v provozu. Od 2. 11. 2020 byl zahájen provoz na odloučeném pracovišti MŠ v Hrádku.
Mateřská škola Vlára
V MŠ Vlára pokračuje provoz bez omezení. Od 2. 11. 2020 byl zahájen provoz na odloučeném pracovišti MŠ v Nevšové.
Pro všechny MŠ na území města i nadále platí, že školky jsou vzhledem k epidemiologické situaci a zajištění bezpečného provozu všech oddělení primárně určeny pro děti pracujících rodičů.
Tradiční vzpomínkový obřad se letos neuskuteční

Tradiční vzpomínkový obřad se letos neuskuteční

24.10.2020
Z důvodu vyhlášených opatření vlády proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 se letošní vzpomínkový obřad ve smuteční síni neuskuteční.
Smuteční tabla jsou umístěna na levé boční straně smuteční síně na městském hřbitově ve Slavičíně a jsou přístupna pouze z venku v době od 23. října do 3. listopadu 2020.  
Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

23.10.2020
Správní rada fondu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín na opravy a modernizaci bytů, bytových domů a rodinných domů na území města Slavičín.
Bližší informace a příslušné formuláře jsou zde nebo přímo na odboru ekonomickém MěÚ Slavičín, Bc. Jana Latináková, telefon: 577 004 822, email: latinakova@mesto-slavicin.cz.
Termín podání žádostí: od 02. 11. 2020  do 01. 12. 2020 včetně Tiskopisy a formuláře
Železniční přejezd na Nádražní ulici v Hrádku je krátkodobě uzavřen

Železniční přejezd na Nádražní ulici v Hrádku je krátkodobě uzavřen

19.10.2020
Uzavírka potrvá od 19.10.2020 po 8:00  do 23.10 do 17:00.
Jedná se o opravu odvodňovacího žlabu železničního přejezdu se stanovenou objízdnou trasou.
Veřejná linková doprava bude vedena po objízdné trase na Rokytnici a nebude zajíždět k nádraží. V úterý, ve středu a ve čtvrtek bude zřejmě ze strany objednatele veřejné autobusové dopravy zajištěna kyvadlová doprava na Hrádek a Divnice.
Investor akce: Správa železnic, Dlážděná 1003/7, Praha 1
novější1 [...] 14 15 16 17 18 19 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 161 starší
load