Noc kostelů 2013

Dne 24. května 2013 probíhá v celé České republice, ale i v jiných evropských zemích, Noc kostelů. Jedná se o „novou“ tradici, při které se otevírají brány chrámů pro všechny lidi. Každý v tuto noc může navštívit otevřený chrám. Do naší země přišla myšlenka pořádat Noc kostelů až v roce 2009 z Rakouska, kde již  měla za sebou čtyři ročníky.

A co se o této noci děje? Kostely jsou většinou otevřeny od 18 hodin do půlnoci. Pro tuto noc si místní farníci pro návštěvníky připraví program. Kostely mají v tento den zvláštní atmosféru. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo 939 kostelů. Každoročně je mottem Noci kostelů jiný úryvek z Písma svatého. Pro letošní rok byl vybrán text: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (srov. Zach 14, 7).

Letos se naše farnost ve Slavičíně rozhodla zapojit do projektu „Noc kostelů“ už podruhé a připravila následující program v kostele sv. Vojtěcha:

18.00 – 19.00 Mše svatá

19.00 – 19.05 Zahájení

19.05 – 19.30 Vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže pro děti a mládež

19.30 – 20.15 Přednáška P. Miroslava Strnada

20.15 – 21.00 Hudební pásmo slavičínských schól

21.00 – 21.30 Seznámení s historií sošky Pražského Jezulátka ve slavičínském kostele

21.30 – 22.30 Možnost prohlídky: výstavy fotografií z rekonstrukce kostela (J. Floreš), farní kroniky a historických misálů, varhan či věže a zvonů

22.30 – 23.30 Filmový dokument o sv. Cyrilovi a Metodějovi (letos slavíme 1150 let od jejich příchodu na naše území)

23.30 – 24.00 Historická scénka s překvapením

24.00 Společná modlitba za město Slavičín a okolní vesnice

Doprovodný program:

- Zapal si svou svíci na znamení proseb, díků či nového rozhodnutí.

- K tobě se, Bože, utíkám – po celý večer je možnost vhazovat lístky s prosbou do krabice u bočního oltáře. Na všechny úmysly bude v tichosti pamatováno při závěrečné modlitbě.

- Vyber si svůj citát – každý si může vybrat pro sebe biblický citát.

- Ruční přepis Bible.

Při této příležitosti vyhlašujeme výtvarnou a literární soutěž pro děti a mládež.

Výtvarná soutěž pro děti na téma „Můj slavičínský kostel“ ve věkových kategoriích:

  1. kategorie:  0 – 6 let
  2. kategorie:  7 – 11 let

Literární soutěž pro děti a mládež na téma „Co se mi líbí v (na) našem kostele“ nebo „Můj hezký zážitek v kostele“ ve věkových kategoriích:

  1. kategorie: 12 – 15 let
  2. kategorie: 16 – 18 let

Práce je nutno odevzdat nejpozději do 20. května 2013 v kostele, na faře nebo při vyučování náboženství. Vyhlášení vítězů a ocenění všech zúčastněných bude v pátek 24. května 2013 po 19. hodině v kostele v Noci kostelů.

Upozorňujeme návštěvníky, že uvedený časový harmonogram programu je orientační. Neplánovaně může dojít k mírnému časovému posunu.

Srdečně zveme k prožití hezkých a výjimečných chvil ve večerních a nočních hodinách v našem kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně dne 24. května 2013 na akci Noc kostelů.

Za pořadatele Jana Adámková

Vytvořeno 26.4.2013 14:01:17 | přečteno 2258x | ZakovaZ
load