Noc kostelů 2014

Letos se naše farnost ve Slavičíně rozhodla již potřetí zapojit do projektu „NOC KOSTELŮ“  a připravila následující program v kostele sv. Vojtěcha v pátek 23. května 2014:

18.00 - 19.00 Mše svatá

19.00 - 19.05 Zahájení

19.05 - 19.30 Vyhodnocení kreseb dětí na téma „Svatý Vojtěch v pověsti o slepé hraběnce, které navrátil zrak…“

19.30 - 20.00 Krátký animovaný film „Svatý Vojtěch“  -  nejen pro děti

20.00 - 20.15 Zpíváme a tancujeme s dětmi – pásmo ukazovacích písniček pro děti, ale nejen pro ně

20.15 - 20.45  Přednáška  na téma „Chrámy jsou posvátné prostory, nikoliv sportovní haly aneb Malá katolická etiketa“  - P. Miroslav Strnad

20.45 - 21.05  Hudební vystoupení Kateřiny Oškerové Machovské a Hany Durďákové

21.05 - 21.30  Možnost prohlídky:

- výstavy fotografií a materiálů o slavičínském rodákovi P. Metoději Minaříkovi

-  výstavy knih o svatém Vojtěchovi

-  výstavy obrázků dětí

-  varhan

-  věže kostela a zvonů

Průvodní slovo k výstavám Josef Floreš

21.30 - 22.00  Hudební vystoupení slavičínské schóly „ESPERANCE“ pod vedením Pavlíny Zupkové ml.

22.00 - 23.00  Dokument BBC  „Papež Jan Pavel II.“

23.00 - 23.45  Noční čtení z Bible – každý z účastníků se může zapojit do čtení

23.45 Společná modlitba za město Slavičín a okolní vesnice proložená kytarovými  zpěvy

Doprovodný program:

- Zapal si svou svíci na znamení proseb, díků či nového rozhodnutí.

- K tobě se, Bože, utíkám – po celý večer je možnost vhazovat lístky s prosbou do krabice u bočního oltáře. Na všechny úmysly bude v tichosti pamatováno při závěrečné modlitbě.

- Vyber si svůj citát  - každý si může vybrat pro sebe biblický citát. 

- Ruční přepis Bible

Upozorňujeme návštěvníky, že uvedený časový harmonogram programu je orientační. Neplánovaně může dojít k mírnému časovému posunu.

Srdečně zveme k prožití hezkých a výjimečných chvil ve večerních a nočních hodinách v našem kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně dne 23. května 2014 na akci NOC KOSTELŮ.

Děti, které by se chtěly aktivně zapojit do Noci kostelů, mohou namalovat obrázek na téma:

„Svatý Vojtěch v pověsti o slepé hraběnce, které navrátil zrak… týkající našeho města“.

Své kresby pak přinesou v den Noci kostelů 23. května 2014 do kostela nejpozději do 19 hodin.

Z těchto obrázků bude vytvořena výstavka pro návštěvníky Noci kostelů a malíři budou mezi 19.05 a 19.30 odměněni před všemi účastníky.

Mgr. Jana Adámková

Vytvořeno 13.5.2014 10:59:36 - aktualizováno 13.5.2014 11:08:14 | přečteno 1982x | ZakovaZ
load