Budou i nadále neukáznění řidiči bránit práci hasičů?

Článek z Slavičínského zpravodaje č. 3/2008.

Budou i nadále neukáznění řidiči bránit práci hasičů?

Za půl roku činnosti hasičské jednotky kategorie JPO II s pohotovostí, jejímž zřizovatelem je město, dochází k postupnému materiálnímu vybavení a k personálnímu obsazení dvanáctičlenné jednotky tak, aby byla schopna ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje zajistit ochranu obyvatel a jeho majetku před požárem a živelními pohromami. Časté výjezdy jsou i při dopravních nehodách.

V posledním období je však činnost jednotky ztěžována neukázněnými řidiči, kteří parkují v místech, kde znemožní průjezd hasičských vozidel. Tuto situaci jsem si osobně prověřil společně se členy SDH Slavičín a Městskou policií Slavičín při kontrolním výjezdu dne 6. února letošního roku. Špatná situace byla ve čtvrti Vlára na ulici Úzká a K Hájenkám, v Zahradní čtvrti na ulici Ševcovská a ve čtvrti Malé Pole na ulici Dlouhá. Drobné nedostatky při parkování vozidel byly i ve čtvrti Hrubé Pole. Nejobtížnější průjezd velkého hasičského vozidla T815 byl na křižovatkách, ve kterých neukáznění řidiči neoprávněně parkovali svá vozidla. Řidiči asi pozapomněli na pravidla silničního provozu, která jednoznačně hovoří o podmínkách možného parkování.

Říká se, že opakování je matkou moudrosti. Proto si dovolím připomenout některé podmínky zastavení a stání. V § 25 je upraveno, že řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Dále pak § 27 upravuje, kde řidič nesmí zastavit a stát. Je to v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním. Dále na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“, na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.

Porušováním těchto pravidel může být hasičům znemožněn včasný zásah. A to si jistě žádný z nás nepřeje. Proto dojde ze strany městské policie k častějším kontrolám a ke zpřísnění udělování pokut u těch, kteří tato pravidla nebudou respektovat. Mohlo by se také stát, že některá vozidla budou odtažena. Věřím však, že k tomu nedojde, a všichni si uvědomíme, že hasičům musí být průjezd zajištěn.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 4.11.2009 9:05:46 | přečteno 1731x | Marie Rumplíková
load