Ukládání odpadů s účinností od 1. 2. 2008

Ukládání odpadů s účinností od 1. 2. 2008

Od 1. února 2008 platí pro ukládání odpadů na skládce a ve sběrných dvorech následující pravidla:

Občané

Na skládce - vždy zaplatí

445 Kč/tunu komunálního odpadu (530 Kč/t vč. DPH)

750 Kč/tunu stavebního odpadu (893 Kč/t vč. DPH)

Ve sběrném dvoře mohou občané odevzdávat odpad zdarma, tak jako dosud, s jednou výjimkou. Změna nastala u odevzdávání stavebního odpadu - občané mohou bezplatně odevzdat v každém sběrném dvoře maximálně 125 kg stavebního odpadu na 1 občana ročně.

Do hmotnostního limitu stavebního odpadu se započítávají kromě sutě i okna (ta musí být zbavena skel, případně ve sběrných dvorech bude možnost za poplatek nechat okna vysklít pracovníkem dvora). Po překročení ročního limitu zaplatí občané ve sběrném dvoře 1 000 Kč/tunu stavebního odpadu (1 190 Kč/t vč. DPH).

Občanem je míněna nepodnikající fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území města Slavičína.

Podnikatelé - odevzdávání odpadů je zpoplatněno

na skládce 1 250 Kč/tunu odpadu (1488 Kč/t vč. DPH)

ve sběrném dvoře 2 000 Kč/tunu odpadu (2380 K/t vč. DPH)

U podnikatelských subjektů (i nepodnikatelských subjektů po překročení limitu pro bezplatné odevzdávání stavebního odpadu) je při odevzdávání odpadů v recyklačním dvoře zohledněna skutečnost, že město Slavičín platí manipulaci s odpady a jejich převoz ze sběrných dvorů na skládku. Proto je cena za uložení ve sběrném dvoře oproti ceně na skládce vyšší o náklady spojené s přepravou a manipulací.

Evidence ve sběrných dvorech

Ve sběrných dvorech je vedena evidence

odpadů podle jejich původce, a to u

odpadů, jejichž odevzdávání je zpoplatněno - tj. sběrné dvory povedou evidenci stavebního odpadu přijímaného od občanů (evidence musí být vedena i za množství odevzdané zdarma) a evidenci veškerého odpadu, přijímaného od podnikatelských subjektů. V evidenci pro tyto účely musí být minimálně uvedeno jméno občana, jeho bydliště a množství odevzdávaného stavebního odpadu; u podnikatelských subjektů jméno, bydliště / provozovna, IČO a množství odevzdávaného odpadu.

Pokud občan nesdělí tyto nutné údaje, nemůže odpad ve sběrném dvoře uložit!

Ing. Martina Slámečková, Odbor životního prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín

Vytvořeno 4.11.2009 9:05:59 | přečteno 1658x | Marie Rumplíková
load