Slavičín

oficiální stránky města
Čtvrtek, 19. květen 2022

Vyhledávání

Krajská hospodářské komora (celý článek)

Logo Hospodářské komory ČR

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje rozšiřuje své služby

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí podnikatelům a občanům Zlínského kraje širokou nabídku služeb nejen v oblasti podnikání. V sídle Krajské hospodářské komory na Štefánikově ulici ve Zlíně naleznou občané i podnikatelé pracoviště nabízející pomoc při řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou, kancelář Kontaktního centra pro východní trhy, Regionální exportní místo CzechTrade, kancelář CzechPOINTu a Jednotné kontaktní místo pro podnikatele, které poskytuje podnikatelům široký servis služeb.

Pokud máte problém s reklamací, či spotřebitelskými smlouvami a druhá strana není ochotná problém řešit, můžete se obrátit na Krajskou hospodářskou komoru ve Zlíně, která je zapojena do projektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Jedná se o způsob řešení spotřebitelských sporů jinou než klasickou soudní cestou, která je obvykle dlouhá a nákladná. Základní principy tohoto procesu jsou dobrovolnost, objektivita a nestrannost řízení, časová úspora, nižší finanční náročnost, jednodušší postup pro vyřešení sporu.

Pokud patříte mezi ty podnikatele, kteří by rádi začali exportovat do zahraničí, pak je tu pro vás k dispozici Regionální exportní místo CzechTrade, které poskytuje aktuální informace jak pro zájemce o export, tak pro ty, kteří již své výrobky vyvážejí. Zahájit spolupráci s agenturou CzechTrade není nákladné ani složité. Stačí se spojit telefonicky nebo e-mailem s Regionálním exportním manažerem, který sídlí v prostorách Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Ochotně vás navštíví a představí produkty agentury CzechTrade. Obracet se můžete také s žádostí o pomoc či konzultaci v konkrétních případech souvisejících s vaším exportem.

Na základě Dohody mezi Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje zahájilo v březnu 2008 svou činnost Kontaktní centrum pro východní trhy. Činnost centra je zaměřena zejména na teritorium Ruské federace (Samarskou oblast) a teritorium Číny (provincie Shandong). Kontaktní centrum tak poskytuje zázemí podnikatelům, kteří zvažují možnosti jak se uplatnit na zahraničních trzích daných teritorií a nabízí podporu exportním i importním aktivitám zástupcům zejména malých a středních firem. Podnikatelská veřejnost Zlínského kraje tak může využít široké nabídky služeb Kontaktního centra k získání kvalifikovaných informací o daných trzích a teritoriích až po řešení individuálních obchodních zakázek. Díky Dohodám o spolupráci mezi Zlínským krajem a Samarskou oblastí a mezi Zlínským krajem a provincií Shandong máme přímé vazby na představitele politické i hospodářské sféry těchto zemí, které napomáhají vzájemnému obchodování a pracovním kontaktům.

V kanceláři Krajské hospodářské komory Zlínského kraje naleznete také jedno ze třinácti Jednotných kontaktních míst pro podnikání v České republice, kde vyškolená konzultantka odpovídá na dotazy podnikatelů. Můžete využít i naši poradnu, dále nabízíme formulářový portál, kde naleznete např. formuláře k daňovým přiznáním, formuláře k založení živnosti, přehled příjmů a výdajů OSVČ a mnoho dalších. Provádíme výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů a z Katastru nemovitostí.

Více informací na www.khkzlin.cz, kde naleznete také pozvánky na pořádané akce. Své dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu info@khkzlin.cz.

Vytvořeno 18.8.2008 8:46:52 - aktualizováno 18.8.2008 9:00:15 | přečteno 1671x | Marie Rumplíková

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load