Nabídka na prodej bytu

Město Slavičín v souladu s usnesením Rady města Slavičín č. 36/0753/08 vyhlásilo záměr na prodej nemovitého majetku města Slavičín v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Předmětem prodeje je bytová jednotka č. 481/27 zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo 2839 pro obec a katastrální území Slavičín.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím o velikosti 1 + kk v 1. NP budovy o celkové podlahové ploše 27,3 m2 v ulici U Zahrádek ve čtvrti Malé Pole ve Slavičíně a podíl na společných částech budovy čp. 479, čp. 480 a čp. 481 a na pozemcích parc. č. st. 594, st. 595, st. 596.

Výběrové řízení na kupujícího, které bude provedeno formou aukce, proběhne dne 23. dubna 2008 v 15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice ve Slavičíně (suterén, dveře č. 115).

Prohlídka bytové jednotky proběhne dne 16. dubna 2008 od 10 do 11 hodin a od 15 do 16 hodin.

Podmínky výběrového řízení:

účastníci

bez omezení s podmínkou úhrady kauce

nejnižší podání

200 000 Kč

minimální příhoz

10 000 Kč

kauce

20 000 Kč

způsob úhrady kauce

pouze bankovním převodem nebo vkladem hotovosti v bance na účet města Slavičín vedený u KB, a. s., č. ú. 6015-2924661/0100, variab. symbol IČ nebo RČ

lhůta pro složení kauce

začíná běžet dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí zahájením výběrového řízení, tj. 23. 4. 2008 v 15 hodin. Kauce složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro zahájení výběrového řízení připsána na účet města Slavičín.

Účastníkům výběrového řízení, kteří neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení.

splatnost kupní ceny

do 60 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín

Bližší informace poskytne Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín, tel. 577 004 805.

Vytvořeno 27.3.2008 13:17:02 - aktualizováno 4.4.2008 15:17:30 | přečteno 3845x | Marie Rumplíková
load