První neplatič vystěhovaný z bytu

Uvedeno ve Slavičínském zpravodaji č. 4/2008

První neplatič vystěhovaný z bytu

Dnes, kdy se Vám dostává do rukou tento zpravodaj, je tato událost pro některé z Vás již známou věcí, ale přesto chceme všechny s okolnostmi vystěhování seznámit.

Dne 11. března 2008 v 9 hodin, za účasti státního vykonavatele JUDr. Frajta a Policie ČR, došlo k fyzickému vystěhování našeho občana z městského bytu č. 27 v domě čp. 481 ve Slavičíně na sídlišti Malé Pole. Důvodem vystěhování bylo neplacení nájemného a služeb spojených s bydlením. Žaloba na vystěhování byla podána na okresní soud ve Zlíně dne 14. 3. 2000, soudní rozsudek nabyl právní moci dne 12. 7. 2000, občan nerespektoval soudní rozhodnutí a dobrovolně se nevystěhoval. Proto byl podán návrh na výkon rozhodnutí soudní moci - tedy na exekuční výkon, který byl nařízen dne 5. 5. 2005. Proti tomuto rozhodnutí se dotyčný odvolal. Po přezkoumání soudem byl usnesením ze dne 12. 12. 2007 nařízen výkon vyklizení, jak již bylo výše uvedeno, na 11. 3. 2008. Tím, že soud potvrdil oprávněnost naší žaloby, musel jmenovaný uhradit náklady soudu včetně odvolacího řízení. Jako přístřeší mu bylo dočasně nabídnuto ubytování v ubytovně čp. 30 ve Slavičíně-Hrádku (bývalá ubytovna JZD), kde cena za jednu noc stojí 180 Kč. To se mu však zdálo příliš mnoho, a tak nabízené možnosti nevyužil.

Přestože k vystěhování nájemce od doby podání návrhu k soudu trvalo dlouhých 7 let, nakonec vše dopadlo tak, jak se dalo předpokládat - vystěhováním neplatiče. Další vystěhování neplatičů budou pokračovat, jelikož v současné době je ze strany města Slavičín podáno více výpovědí.

Vystěhováním však pro tuto osobu záležitost neplacení zcela nekončí. Je proti ní ještě zahájeno exekuční řízení na vymáhání dlužné částky, kdy bude dotyčnému zabaven zbývající majetek, případně strhávány částky z příjmu.

Proto Vy, kteří máte nějaké dlužné částky evidované u BTH Slavičín, města Slavičín či jiných organizací, nenechávejte záležitosti dojít tak daleko, kdy budete muset platit za rozhodnutí soudu a ještě Vás bude čekat exekuce, případně vystěhování. Snažte se věci řešit co nejdříve a neutíkat před nimi v domnění, že to „nějak“ dopadne. „Ono“, to totiž vždycky „nějak“ dopadne, třeba tak jako u tohoto případu.

Ing.Oldřich Kozáček, ředitel BTH Slavičín

Vytvořeno 27.3.2008 12:33:14 | přečteno 4530x | Marie Rumplíková
load