Upozornění občanům!

Město Slavičín a Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje varují ve vyhlášce.

K častým příčinám vzniku požárů v jarním období patří nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm, pálení zbytků staré trávy a listí a plošné vypalování travních porostů.

Upozorňujeme proto občany, že zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zakazuje plošné vypalování porostů! Porušením tohoto zákazu se fyzická osoba dopustí přestupku s možností uložení pokuty až do výše 25 000 Kč. Právnická osoba se v tomto případě vystavuje nebezpečí uložení pokuty až do výše 500 000 Kč. Pokutu může uložit příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor.

Dále upozorňujeme, že Nařízení města Slavičín č. 1/2003, o spalování rostlinných materiálů, zakazuje spalování suchých rostlinných materiálů na celém území města Slavičín. Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městská policie a Odbor životního prostředí a správy majetku Městského úřadu ve Slavičíně.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta
Npor. Ing. Petr Svízela, velitel stanice Luhačovice, Slavičín

Vytvořeno 27.3.2008 13:57:47 - aktualizováno 27.3.2008 14:25:35 | přečteno 2732x | Marie Rumplíková
load