Digitalizace ČT na Moravě pokračuje - ; rozsáhlé informační aktivity

Informační aktivity České televize k digitalizaci na jihu Moravy gradují. Na vysílači Brno - ; Kojál od 6. 11. piktogram a textová lišta už i na 46. kanálu. V regionech stovky plakátů, statisíce letáků do schránek, rozhlasové spoty...

Ještě více informací o digitalizaci ČT

Česká televize zintenzivňuje své informační aktivity k nadcházejícím krokům v rámci digitalizace na Moravě. Změny v analogovém i digitálním zemském vysílání ČT proběhnou na přelomu listopadu a prosince 2009 na vysílačích Brno - Kojál, Brno - město - Barvičova, Brno - Hády, Mikulov - Děvín a dotknou se také více než stovky analogových převaděčů ČT1 a ČT2 v Jihomoravském kraji i v sousedních regionech. Česká televize v příslušných lokalitách zajistí v průběhu listopadu distribuci letáků do schránek obyvatelstva, outdoorovou reklamu v prostředcích hromadné dopravy a spoty v rozhlasových stanicích. Navíc od 6. 11. 2009 rozšiřuje vysílání piktogramu a textové lišty na Kojálu.

Česká televize využívá široké spektrum komunikačních prostředků, aby diváckou veřejnost v relevantních regionech upozornila na blížící se změny vyplývající z přechodu od analogového k digitálnímu zemskému vysílání. Tématu se věnuje zpravodajství ČT, zejména jeho regionální mutace. Vše podstatné se diváci dozvědí také v teletextu ČT1 na straně 650, podrobné informace jsou k dispozici v internetovém speciálu www.digict.cz, digitalizace má vyhrazenou pravidelnou rubriku v časopisu ČT+, s individuálními dotazy mohou lidé kontaktovat horkou linku digitalizace Diváckého centra ČT na čísle 261 13 74 74 (denně od 7.30 do 20.00 hodin).

Nyní od začátku listopadu do pestrého portfolia informačních aktivit České televize k digitalizaci na Moravě přibývají ještě další významné prvky. Od 1. listopadu 2009 je v prostředcích hromadné dopravy křižujících dotčené regiony umístěno téměř 1 600 plakátů. Do schránek obyvatel dané oblasti bude v 46. týdnu rozneseno více než 822 000 informačních letáků. Radia v regionech budou od 9. listopadu 2009 vysílat upozorňující spot ČT.

Piktogram a textová lišta na Kojálu

Na záměnu analogových kmitočtů ČT1 a ČT2 na vysílači Brno - Kojál (26. 11.), na vypnutí analogové Dvojky na Kojálu (30. 11.) a na start digitálního vysílání všech čtyř programů České televize na tomto vysílači (1. 12.) navíc upozorňují dominantní grafické prvky vložené pouze do analogového zemského vysílání ze stanoviště Brno - Kojál. Vzhledem k rozsahu změn Česká televize tentokrát zařazuje s piktogramem vždy rovnou i textovou lištu s bližšími informacemi. Čtyři čtverečky v pravém dolním rohu obrazovky a vlevo vedle nich průběžně se objevující běžící text jsou už od 8. října 2009 součástí obrazu na 29. kanálu, kde indikují ukončení analogového vysílání na daném kmitočtu k 30. listopadu 2009. Do obrazu na 46. kanálu budou piktogram a lišta vložené od 6. do 26. listopadu 2009. Právě podle piktogramu a textové lišty na svých obrazovkách diváci snadno poznají, že se nadcházející změny na Kojálu týkají právě jich.


Změny na vysílačích velkého výkonu

Nejprve budou 26. listopadu 2009 na vysílači Brno - Kojál vzájemně zaměněny analogové vysílací kmitočty ČT1 a ČT2. Analogová Jednička se přesune z 29. na 46. kanál, analogová Dvojka naopak z 46. na 29. kanál. Tento zásah je nezbytný, aby na Kojálu mohlo na 29. kanálu začít od 1. prosince 2009 digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu se všemi čtyřmi programy ČT a přitom zůstalo zachováno analogové vysílání ČT1, jak předpokládá vládní nařízení o Technickém plánu přechodu (TPP).

Obdobná záměna analogových kmitočtů ČT1 a ČT2 se odehraje 26. listopadu 2009 také na vysílači Brno - město - Barvičova. Zde ČT1 přejde z 35. na 52. kanál a ČT2 z 52. na 35. kanál. Tento proces reflektuje situaci v Brně, kde řada bytových domů se systémy společných TV antén (STA) vzhledem k historickému vývoji televizního vysílání v regionu přijímá analogový signál ČT2 z vysílače Brno - město - Barvičova a ČT1 z vysílače Brno - Kojál. Při záměně analogových vysílacích kanálů jen na Kojálu by takto konstruované STA ztratily příjem analogové Jedničky, zatímco by duplicitně přijímaly analogovou Dvojku. K tomu ovšem nedojde a obyvatelé domů se společnou TV anténou v popsané konfiguraci zaznamenají po 26. listopadu 2009 pouze „prohození“ ČT1 a ČT2 na předvolbách svých analogových televizních přijímačů.

Krátce před půlnocí z 30. listopadu na 1. prosince 2009 na vysílači Brno - Kojál definitivně skončí analogové zemské vysílání ČT2. Uvolní se tím 29. kanál, na němž pak 1. 12. 2009 v ranních hodinách začne řádné digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby se všemi čtyřmi programy České televize. Digitální signál z Kojálu pokryje téměř celý Jihomoravský kraj a okrajové části sousedních krajů.

Rovněž v úterý 1. prosince 2009 brzy ráno vstoupí do řádného provozu digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu na 29. kanálu z vysílače Mikulov - Děvín. Tento signál bude dostupný na bezmála celém Břeclavsku a také v částech Znojemska a Hodonínska. České televizi se podařilo zajistit spuštění tohoto digitálního vysílače o půl roku dříve, než stanovuje TPP.

V první prosincový den proběhnou změny také v digitálním zemském vysílání České televize na vysílačích Brno - město - Barvičova a Brno - Hády. Ty vysílají multiplex veřejné služby od října 2008 dle Technického plánu přechodu (TPP) na 25. kanálu. Dle nařízení vlády se zde veřejnoprávní multiplex nyní musí přesunout na definitivní kmitočet, kterým se stane 29. kanál. Diváci přijímající programy ČT digitálně z Barvičovy nebo Hádů tedy budou muset 1. 12. 2009 znovu naladit své digitální TV přijímače (televizory, set-top-boxy, záznamová zařízení s DVB-T tunery apod.). Jen v ojedinělých případech bude potřeba odborný zásah menšího rozsahu i na anténním systému.

Analogové převaděče závislé na Kojálu zůstanou v provozu

Analogový signál ČT1 a ČT2 z vysílače Brno - Kojál označený piktogramem a textovou lištou sloužil, nebo ještě slouží jako zdroj více než stovce analogových převaděčů v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Pardubickém kraji a na Vysočině (viz tabulka). Diváci ladící Jedničku a/nebo Dvojku z těchto analogových vysílačů malého výkonu proto na svých obrazovkách viděli, či ještě vidí čtyři čtverečky v pravém dolním rohu obrazovky a vlevo vedle nich se jim průběžně zobrazoval, případně ještě zobrazuje běžící text s bližšími informacemi o digitalizaci. Nebylo a není tím ovšem signalizováno brzké vypnutí daných analogových převaděčů, jedná se jen o důsledek jediného reálného technického řešení a všechny zůstanou i po 30. listopadu 2009 zatím v provozu.

Analogové převaděče ČT1 závislé na vysílači Brno - Kojál budou přeladěné na jiný zdrojový signál po 26. listopadu 2009, tedy po záměně analogových kmitočtů ČT1 a ČT2 na Kojálu - od 26. 11. do svého přeladění mohou dočasně vysílat program ČT2. Po krátké výluce divákům ladícím jejich signál zmizí z obrazovky piktogram i textová lišta a analogový příjem ČT1 zůstane zatím zachován beze změny.

Také analogové vysílače ČT2 malého výkonu přebírající analogový signál Dvojky z Kojálu budou přeladěné na jiný zdroj - piktogram i textová lišta pak z jejich analogového vysílání zmizí a to zůstane zatím zachováno. První skupina z těchto analogových převaděčů ČT2 je přelaďována na jiný zdroj už v průběhu listopadu. Druhou skupinu bude možné přeladit až po 26. 11. 2009 - od 26. 11. do svého přeladění mohou dočasně vysílat program ČT1, po přeladění na jiný zdroj budou prozatím pokračovat beze změny v analogovém vysílání ČT2. Některé z první skupiny a všechny analogové převaděče ČT2 z druhé skupiny bude nutné přeladit na jiný zdroj ještě jednou po 30. 11. 2009 - vyžádá si to výluku v rozmezí několika hodin až dnů, pak budou rovněž pokračovat v původním analogovém vysílání ČT2.

Podrobnosti o úpravách svých analogových převaděčů závislých na zdrojovém signálu z vysílače Brno - Kojál Česká televize individuálně oznamuje místní samosprávě dotčených obcí, aby zajistila co možná nejširší informovanost divácké veřejnosti.

Štěpán Janda

Tiskový útvar ČT

Harmonogram změn v analogovém a digitálním vysílání ČT

na vysílačích Kojál, Barvičova, Hády a Děvín

Přelom listopadu a prosince 2009

Datum

Vysílač

Událost

Poznámka

Od 8. 10. 2009

Brno - Kojál

Piktogram a textová lišta
na 29. kanálu

Na 29. kanálu vysílá do 26. 11. 2009
analogově ČT1, od 26. do 30. 11.
pak analogově ČT2, od 1.
12. ČT digitálně

Od 6. 11. 2009

Brno - Kojál

Piktogram a textová lišta
na 46. kanálu

Na 46. kanálu vysílá do 26. 11. 2009
analogově ČT2, od 26. pak analogově
ČT1 (zatím se nebude vypínat)

26. 11. 2009

Brno - Kojál

Přeladění
analogových ČT1/ČT2

Záměna analogových vysílacích kanálů:
ČT1 přejde z 29. na 46. kanál
ČT2 se přesune ze 46. na 29. kanál

26. 11. 2009

Brno - město - Barvičova

Přeladění
analogových ČT1/ČT2

Záměna analogových vysílacích kanálů:
ČT1 přejde z 35. na 52. kanál
ČT2 se přesune z 52. na 35. kanál

30. 11. 2009

Brno - Kojál

Vypnutí
analogové ČT2

Konec analogového vysílání
na 29. kanálu

1. 12. 2009

Brno - Kojál

Začátek
digitálního vysílání ČT

Spuštění multiplexu veřejné služby
na 29. kanálu, horizontální polarizace

1. 12. 2009

Mikulov - Děvín

Začátek
digitálního vysílání ČT

Spuštění multiplexu veřejné služby
na 29. kanálu, horizontální polarizace

1. 12. 2009

Brno - město - Barvičova

Přechod digitálního
vysílání ČT na finální
kmitočet

Multiplex veřejné služby přejde
z 25. na finální 29. kanál,
vertikální polarizace

1. 12. 2009

Brno - Hády

Přechod digitálního
vysílání ČT na finální
kmitočet

Multiplex veřejné služby přejde
z 25. na finální 29. kanál,
horizontální polarizace


Analogové převaděče ČT1 a ČT2

napojené na vysílač Kojál, přelaďované na jiný zdroj

Název převaděče

Stanoviště

Okres

Program

Kanál

Blansko

Blansko

ČT1

23

Blansko

Blansko

ČT2

48

Bohdíkov

Komňátka

Šumperk

ČT1

27

Bohdíkov

Komňátka

Šumperk

ČT2

57

Bohuslavice

Brda

Zlín

ČT2

30

Bohutín

Šumperk

ČT1

55

Bohutín

Šumperk

ČT2

40

Boskovice

Blansko

ČT1

34

Boskovice

Blansko

ČT2

56

Bratřejov

Spadalina

Zlín

ČT1

27

Bratřejov

Spadalina

Zlín

ČT2

43

Brno II

Biskupské gymnázium

Brno-město

ČT1

37

Brno

Husovice

Brno-město

ČT1

22

Brno

Husovice

Brno-město

ČT2

42

Březová nad Svitavou

Svitavy

ČT2

43

Březůvky

Zlín

ČT1

31

Březůvky

Zlín

ČT2

38

Bylnice

Zlín

ČT1

36

Bylnice

Zlín

ČT2

34

Bystřec

Ústí nad Orlicí

ČT1

31

Bystřec

Ústí nad Orlicí

ČT2

38

Bystřice nad Pernštýnem

Žďár nad Sázavou

ČT1

35

Česká Třebová

Ústí nad Orlicí

ČT2

32

Dolní Kounice

Brno-venkov

ČT1

32

Dolní Loučky

Žďár nad Sázavou

ČT1

43

Dolní Loučky

Žďár nad Sázavou

ČT2

48

Dolní Rožínka

Žďár nad Sázavou

ČT1

52

Dolní Smržov

Blansko

ČT1

22

Dolní Smržov

Blansko

ČT2

57

Doubravník

Žďár nad Sázavou

ČT1

39

Hlubočky

Olomouc

ČT1

25

Hlubočky

Olomouc

ČT2

42

Horní Čermná

Ústí nad Orlicí

ČT2

56

Horní Loučky

Žďár nad Sázavou

ČT1

41

Horní Loučky

Žďár nad Sázavou

ČT2

58

Horní Poříčí

Blansko

ČT1

44

Horní Poříčí

Blansko

ČT2

49

Hrabenov

Blýskač

Šumperk

ČT2

31

Chvalnov

Lísky

Kroměříž

ČT1

57

Chvalnov

Lísky

Kroměříž

ČT2

59

Jablonné nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

ČT1

39

Jablonné nad Orlicí

Strážnice

Ústí nad Orlicí

ČT2

44

Jasenná

Syrákov

Zlín

ČT2

31

Jimramov

Žďár nad Sázavou

ČT1

34

Jimramov

Žďár nad Sázavou

ČT2

44

Kamenná

Šumperk

ČT1

38

Klobouky

Břeclav

ČT1

31

Kolšov

Šumperk

ČT2

59

Konice

Prostějov

ČT1

43

Konice

Prostějov

ČT2

57

Králíky

Suchý vrch

Ústí nad Orlicí

ČT1

37

Kuřim

Brno-venkov

ČT1

23

Letovice

Blansko

ČT1

38

Letovice

Blansko

ČT2

33

Liptál

Vsetín

ČT1

33

Liptál

Vsetín

ČT2

48

Lužná (Lužná I)

Vsetín

ČT1

31

Nedvědice

Žďár nad Sázavou

ČT1

34

Němčičky

Břeclav

ČT2

41

Nemochovice

Hradisko

Vyškov

ČT1

48

Nesovice

Vyškov

ČT1

24

Nesovice

Vyškov

ČT2

36

Nová Ves

Biskoupky

Brno-venkov

ČT1

23

Nová Ves

Biskoupky

Brno-venkov

ČT2

48

Olešnice

Blansko

ČT1

35

Olešnice

Blansko

ČT2

43

Osiky

Sýkoř

Blansko

ČT1

44

Petrov

Blansko

ČT1

33

Petrov

Blansko

ČT2

60

Políchno

Zlín

ČT1

27

Pozděchov

Prlov

Vsetín

ČT2

57

Rajnochovice

Polomsko

Kroměříž

ČT1

23

Rajnochovice

Polomsko

Kroměříž

ČT2

26

Rosice

Brno-venkov

ČT1

34

Rozhraní

Svitavy

ČT1

35

Rozhraní

Svitavy

ČT2

51

Rusava

Kroměříž

ČT1

27

Rusava

Kroměříž

ČT2

38

Slavičín

Zlín

ČT1

48

Sloup

Blansko

ČT1

38

Sloup

Blansko

ČT2

51

Starý Hrozénkov

Uherské Hradiště

ČT1

44

Starý Hrozénkov

Uherské Hradiště

ČT2

31

Strání

Uherské Hradiště

ČT1

36

Strání

Květná

Uherské Hradiště

ČT2

52

Stražisko

Prostějov

ČT1

34

Stupava

Vrše

Uherské Hradiště

ČT1

31

Stupava

Uherské Hradiště

ČT2

38

Šebrov

Blansko

ČT1

36

Šebrov

Blansko

ČT2

53

Štítná nad Vláří

Zlín

ČT1

24

Štítná nad Vláří

Zlín

ČT2

51

Tasovice

Znojmo

ČT2

32

Tatenice

Krasíkov

Ústí nad Orlicí

ČT1

26

Tatenice

Krasíkov

Ústí nad Orlicí

ČT2

33

Telecí

Svitavy

ČT2

56

Tišnov

Brno-venkov

ČT1

22

Tišnov

Brno-venkov

ČT2

51

Uherský Brod

Uherské Hradiště

ČT1

60

Velká nad Veličkou

Hodonín

ČT1

35

Velká nad Veličkou

Hodonín

ČT2

38

Vír

Žďár nad Sázavou

ČT1

27

Vír

Žďár nad Sázavou

ČT2

21

Vítějeves

Svitavy

ČT2

48

Vizovice

Zlín

ČT2

55

Vranov u Brna

Brno-venkov

ČT1

34

Znojmo

Znojmo

ČT1

36

Všechny tyto analogové převaděče ČT1 a ČT2 závislé na Kojálu zůstanou i po 30. listopadu 2009 prozatím v provozu. Některé už byly, další teprve budou přeladěné na jiný zdroj. Divákům přijímajícím signál z těchto vysílačů malého výkonu po jejich přeladění z obrazu zmizí piktogram i textová lišta a analogový příjem zůstane zatím zachován bez nutnosti jakýchkoliv zásahů na anténě či přijímači. Pokud na některých převaděčích došlo nebo dojde z technických důvodů ke změně vysílaného programu (ČT1 místo ČT2 či naopak), po 26. 11. 2009 nebo 1. 12. 2009 se vysílání vrátí do původního stavu.

Analogový převaděč ČT2

napojený na vysílač Barvičova, připravený na přeladění na jiný zdroj

Název převaděče

Stanoviště

Okres

Program

Kanál

Lelekovice

Brno-venkov

ČT2

41

V provozu po 30. 11. 2009 prozatím zůstane i analogový převaděč ČT2 závislý jako jediný na zdrojovém signálu z vysílače Brno - město - Barvičova. Také tento převaděč bude přeladěn na jiný zdroj. Diváci přijímající jeho signál nevidí v obrazu ČT2 piktogram ani textovou lištu, zaznamenají pouze krátkou výluku (vyloučena není krátkodobá změna na vysílání ČT1).

Vytvořeno 12.11.2009 9:36:28 - aktualizováno 12.11.2009 9:50:53 | přečteno 2912x | Marie Rumplíková
load