Děti poznávaly historii našeho města

Literárně historické toulky 2008

Slavičínský zpravodaj - červen 2008

Děti poznávaly historii našeho města

Středa 28. 5. byla charakteristická nejen krásným letním počasím, ale stala se i dnem, kdy malí Slavičané mohli hlouběji proniknout do tajů městských pamětihodností díky literárně historické exkurzi pořádané již třetím rokem Městskou knihovnou a Domem dětí a mládeže ve Slavičíně.

Během tohoto podnětného odpoledne tak měli možnost objevovat zdejší významné objekty formou zábavných soutěží tematicky zaměřených ke zdejší historii a lidovým tradicím.

Každoroční trasa oblíbené vycházky se sice může nezasvěceným pozorovatelům jevit lemovaná stále stejnými památníky a budovami, jejichž letité zdi už vydaly všechna svá tajemství. Opak je však pravdou. Tak jako historie sama oplývá nesčetným množstvím dosud utajených skutečností i tento zábavně naučný výšlap začínající u kaple Panny Marie Pomocné má vždy pro jeho dětské příznivce novou, neotřelou podobu.

Hlavní překvapení čekalo malé zvědavce v dosud nezrekonstruované Horákově vile - budoucím sídle Městské knihovny a Infocentra ve Slavičíně. Zde se do akce zapojil i starosta města Ing. Jaroslav Končický, který v roli majordoma vily děti přivítal a spolu s nimi absolvoval dobrodružnou stezku s názvem „Za pokladem tajemné vily“ plnou zapeklitých soutěžních úkolů, z nichž lze namátkou uvést kviz „Jak sa to řekne po valašsky“. Každý z účastníků musel takto prokázat, že je nejen správný Valach, jež zvládne místní nářečí „levů zadní“, ale i jaksepatří Slavičan, který zná důkladně pověsti vztahující se k našemu městu i jeho okolí. V zápalu soutěžního klání se děti statečně probojovaly až k vytouženému cíli - k získání pokladu po staletí ukrytém ve sklepení vily. Je důležité prozradit, že obsahoval několik historicky cenných knih z daru rodiny Horákovy knihovně a drobné odměny pro všechny soutěžící, pana starostu nevyjímaje. Nelze nezmínit i dvě pohádkové bytosti, které poklad Horákovy vily pečlivě střežily až do příchodu celé skupiny, jimiž byli - strážce pokladu Morous Veledůležitý (Veronika Sommerová - Gymnázium Slavičín) a jeho pobočník Strašlivý Troll Drobeček (Martin Číž - ZŠ Vlára).

S dalšími spíše humornými než děsivými zážitky se mohli malí „záhadologové“ setkat v příšeří sklepních katakomb místního zámku. Zde všechny přátelsky uvítala rodina skřítků Hugonků (v podání Danušky Končické a Petry Lysákové - Gymnázium Slavičín, Natálie Jandové - ZŠ Malé Pole) veselou scénkou z jejich dlouholetého pobytu v těchto tajuplných zákoutích.

Dějepisná mise poté vedla kolem všech strategických bodů (Sokolovna, Záložna, Orlovna, Pivečkova vila, muzeum, chrám Sv. Vojtěcha aj .) a byla příjemně završena odpočinkem znavených účastníků u táboráku na zahradě Domu dětí a mládeže spolu s předáním Průkazů správného Slavičana. Zde je namístě vyjádřit poděkování všem průvodcům „po vlastech slavičínských“, jež obětovali svůj volný čas a zprostředkovali mladé generaci zkušenosti a znalosti vztahující se k našemu literárně historickému „toulání“.

Co dodat závěrem? Snad jen tolik, že snahou nás knihovnic i pracovnic domu dětí bude i v příštích letech dávat dětem tuto zábavnou a zároveň poučnou lekci z městských dějin, jež jim umožní vnímat místo, kde žijí, jako krajinu svého srdce.

Bc. Gabriela Klabačková

Vytvořeno 3.11.2009 16:05:30 | přečteno 2017x | klabackova
load