Ediční činnost

Od roku 1975 vydala Městská knihovna Slavičín následující publikace:

TLUKOVÁ, Věra
FRANTIŠEK PALACKÝ (personální bibliografie), rok vyd. 1976

TLUKOVÁ, Věra
ŽENA V LITERATUŘE (metodický materiál pro potřebu knihoven k besedám (1977)

TLUKOVÁ, Věra
OLGA SCHEINPFLUGOVÁ (personální bibliografie), rok vyd. 1983

MALÍKOVÁ, Emilie
Z HISTORIE KNIHOVNICTVÍ VE SLAVIČÍNĚ (dle pamětníků a bývalých knihovníků, na základě sesbíraných materiálů V. Tlukovou, rok vyd. 1984


MALÍKOVÁ, Emilie
LEOŠ JANÁČEK - hudební skladatel (personální bibliografie 130. výročí narození, u příležitosti Roku české hudby a skladatelovu vztahu k jižnímu Valašsku), rok vyd.1984

MALÍKOVÁ, Emilie
PLOŠTINA VARUJÍCÍ (soubor metodických materiálů k příležitosti 40. výročí vypálení Ploštiny - pro potřebu knihoven), rok vyd. 1985

MALÍKOVÁ, Emilie
ČLOVĚK JE TÍM CO MILUJE (soubor básní na pomoc pro práci sborů pro občanské záležitosti), rok vyd. 1985

MALÍKOVÁ, Emilie
RABÍNDRANÁTH THÁKÚR (personální bibliografie ke 125. výročí narození a 45. výročí úmrtí moderního indického básníka, nositele Nobelovy ceny), rok vyd. 1986

MALÍKOVÁ, Emilie
JÁN BOTTO (personální bibliografie pro vnitřní potřebu knihoven), rok vyd. 1986

MALÍKOVÁ, Emilie
LADISLAV STROUPEŽNICKÝ (personální bibliografie k 95. výročí úmrtí autora pro vnitřní potřebu knihoven, určena zejména studentům), rok vyd. 1987

MALÍKOVÁ, Emilie
ŽIJEME SVŮJ ŽIVOT (soubor úryvků básní na pomoc sborů pro občanské záležitosti), rok vyd. 1988

MALÍKOVÁ, Emilie
ADAM MICKIEWICZ (personální bibliografie k 190. výročí slavného polského básníka - určena pro potřebu knihoven a zejména studentům), rok vyd. 1988

MALÍKOVÁ, Emilie
MILÁN ŠVRČINA (medailon učitele,národopisného pracovníka a zakladatele národopisného souboru Slavíček ve Slavičíně), rok vyd. 1989

MALÍKOVÁ, Emilie JEDNOTA ČS. ORLA VE SLAVIČÍNĚ (u příležitosti slavnostního znovuotevření orlovny 27. června 1993, zpracováno na základě informací a záznamů pamětníků Frant. Frajta, Anny Poláškové, Jaroslava Málka, Jaroslava Zemánka, Ladislava Hlavice a z knihy zápisů Orla), rok vyd. 1993

SLÁMEČKA, Ladislav
ZAPOMENUTÍ MUŽI SLAVIČÍNSKA NA FRONTÁCH II. SVĚTOVÉ VÁLKY (vydal Klub stíhacího pilota plk. Josefa Stehlíka při městské knihovně Slavičín), rok vyd. 1995

MALÍKOVÁ, Emilie - KLABAČKOVÁ, Gabriela
ČENĚK KRAMOLIŠ - spisovatel Valašska (personální bibliografie a metodický materiál s regionální tematikou, určený k práci veřejných knihoven), vyd. r. 1999

MALÍKOVÁ, Emilie ANNA POLÁŠKOVÁ (1921 - 1999)"
O H L É D N U T Í " (básně regionální autorky, sběratelky místního folkloru a vlastivědných pamětí a ilustracemi Jany Poláškové), vyd. v r. 1999

MALÍKOVÁ, Emilie - POLÁŠKOVÁ, Jana
LIDOVÉ TRADICE SLAVIČÍNSKA V PODÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
- národopisné zlomky o Slavičíně a okolí (zpracováno na základě pamětí zakladatelů slavičínského muzea a vlastivědných pracovníků regionu - Antonína Dulíka, Zdeny Maňasové, Anny Poláškové, Jany Poláškové, Josefa Studenky Libuše Sušilové a dlouholetého správce slavičínského muzea Viktora Švihálka, ilustrace ak. mal. Jaroslava Jeřábka

MALÍKOVÁ, Emilie
VZPOMÍNKA NA MILANA ŠVRČINU, učitele, národopisného pracovníka, lidového muzikanta (článek v časopise Vlastivědné kapitoly z Valašskoklobucka č.1/2001, roč. II., str. 21-26, vyd. v r. 2001

MALÍKOVÁ, Emilie
LIBUŠE SUŠILOVÁ (l9O8 - l986) národopisná pracovnice, vypravěčka, národopisná publicistka, členka národopisného souboru Dúbrava z Valašských Klobouk (medailon sběratelky folkloru jižního Valašska u příležitosti odhalení její pamětní desky v Muzeu Valašské Klobouky zpracován na základě osobních pamětí a materiálu P. Františka Matýska, vlastivědného spolupracovníka Okresního Muzea ve Val. Kloboukách v letech 1959 - 1962) - upravil Aleš Ptáček, učitel v r. 2001Vytvořeno 3.11.2009 16:02:20 - aktualizováno 9.9.2010 17:08:44 | přečteno 7533x | klabackova
load