Wi-Fi v knihovně

Wi-Fi

V městské knihovně je uživatelům k dispozici  7 internetových stanic. Pokud však nemůžete čekat, až se uvolní místo u internetu a jste majiteli notebooku případně nebo jiného zařízení podporující wi-fi připojení, je možné využít tento způsob komunikace s internetem u nás v knihovně.  Zde jsme v 1. pololetí roku 2012 zprovoznili novou službu bezdrátového připojení k internetu.

Podmínky používání bezdrátové (Wi-Fi) sítě v Městské knihovně Slavičín 

 • Připojení k WI FI je v knihovně umožněno zdarma v prostorách studovny.
 • Podmínkou je osobní vlastnictví  notebooku nebo jiného zařízení s wi fi připojením. připojením.
 • Síť mohou využívat pouze registrovaní uživatelé knihovny.
 • Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám a provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, kdy jiný uživatel svou nedbalostí umožní přístup k osobním údajům
 • Přihlášení k síti je možné v půjčovní době knihovny.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 • Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.
 • Přenášená data na síti nejsou šifrována, uživatel si je vědom nebezpečí neoprávněného odposlechu takto přenášených dat a jejich případnou ochranu si zajistí vlastními prostředky.
 • Na tuto službu není právní nárok, proto knihovna neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě, opožděného dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením uživatelského zařízení (proto obsluha nemůže aktivně manipulovat se zařízením uživatele, a to ani na jeho vyžádání).
 • V případě problémů s přihlášením k síti oznamte závadu obsluze v knihovně.
 • Zaměstnanci knihovny však neposkytují technickou podporu pro nastavení parametrů připojení nebo pro technické problémy zařízení.
 • V případě technických či jiných problémů si knihovna vyhrazuje službu omezit nebo zastavit.

ikona souboruNávod na připojení k Wi-Fi přístupovému bodu v knihovně

Vytvořeno 19.6.2012 17:01:08 - aktualizováno 20.6.2012 9:04:00 | přečteno 4646x | klabackova
load