Nabídka filmů na SOBOTU 13. SRPNA 2011 - 20,00 - SOKOLOVNA - DALEKÁ CESTA

Daleká cesta 3

DALEKÁ CESTA Československo 1949 režie: Alfréd Radok námět: Erik Kolár scénář: Mojmír Drvota, Erik Kolár, Alfréd Radok kamera: Josef Střecha hudba: Jiří Sternwald hrají: Blanka Waleská (MUDr. Hana Kaufmannová), Otomar Krejča (MUDr. Antonín Bureš), Viktor Očásek (ing. Oskar Kaufmann), Zdenka Baldová (Hedvika Kaufmannová), Eduard Kohout (profesor Reiter)

DALEKÁ CESTA

 Daleká cesta 4

Holocaust zasáhl rodinu Alfréda Radoka s plnou silou – po otci židovského původu ztratil většinu příbuzných v nejrůznějších koncentračních táborech II. světové války. On sám byl na konci války odvezen do Klettendorfu v Polsku, ale odtud se mu podařilo v únoru 1945 uprchnout. Více než očima přímého účastníka rozhodl se filmový začátečník podívat na vlastní zkušenost jako psycholog: pouhé čtyři roky po válce dokázal ve svém mistrovském debutu hledat příčiny a motivy rasové nenávisti. V době svého vzniku se však příběh židovské lékařky a její rodiny, odvlečené do terezínského ghetta, nesetkal s odpovídajícím přijetím a film se dokonce promítal jen krátce v mimopražských kinech.

Nastupující totalitní režim se svými antisionistickými hledisky nepřijal Radokův originální filmový tvar nejen po stránce obsahové, ale také formální. Už samotná rytmická gradace každé scény schvalovatele iritovala. Režisér zachytil období okupace novou formou umělecké reportáže, podíval se na Terezín vysoce stylizovaným, metaforickým způsobem, ovlivněným expresionistickou imaginací. Propojil dokumentární vstupy (série šotů z dobových předválečných a válečných dokumentů) s konkrétním příběhem konkrétní rodiny (melodramatický příběh rasově smíšené manželské dvojice s postavou přítele z mládí coby nositelem nejednoznačného zla), a tak dosáhl nebývalé působivosti. Ze svého divadelního působení si Radok přinesl důraz na práci s rekvizitami, které tady často fungují nejen jako bizarní dekorace (zvláště oblíbený je klavír), ale také jako důležité spoje mezi dvěma záběry (např. sekvence ve starožitnictví). Tyto metaforické scény mají charakter obřadů, jejichž přeludná, fantaskní atmosféra přispívá k hlubšímu pochopení nepřenosného utrpení. Zvláštní roli hraje komentář mimo obraz v podání Václava Vosky, jehož dikce vytváří dojem zkušenosti člověka, který válečným martyriem skutečně prošel. Základní prožitek z filmu pak nevyvolává autenticita záběrů, ale naopak autorova citlivá schopnost zprostředkování nesdělitelného pomocí stylizace a zcizujících efektů.

Radok,  jako by vůbec nebyl „zatížen“ dílem svých předchůdců, si buduje vlastní filmový styl. Vedle originální formy soudobou kritiku pobouřil rovněž závěr filmu, který byl shledán jako nedostatečně optimistický. Umělcovo původní filmové myšlení nemohlo najít v podmínkách socialistické kinematografie zvláštní uplatnění. Po problémech se schvalováním scénáře následovala stejně komplikovaná distribuce, oficiálně však byl film zakázán až po Radokově emigraci v srpnu 1968. Přesto se ale režim neostýchal kritizované dílo prodat do zahraničí, kde např. v USA získala DALEKÁ CESTA už v roce 1950 cenu za režii. O těchto úspěších se režisér dozvídal jen náhodně a tajně, honorář, který obdržel od společnosti DILIA, spravující jeho práva, činil 4 Kč 40 haléřů.

oooo O oooo

 

Alfréd Radok: Daleká cesta

Alfréd Radok je uznáván co by nejlepší a nejvýznamnější český divadelní režisér všech dob, který zejména díky věhlasu své Laterny Magiky, poprvé předvedené na bruselském Expu v roce 1958, prorazil i na světových divadelních scénách. Nicméně jeho filmové dílo, jež tvoří zejména trojice snímků Daleká cesta (1949), Divotvorný klobouk (1952) a Dědeček automobil (1956) zná více či méně jen úzký okruh filmových labužníků, protože zatímco Daleká cesta byla záhy po své premiéře 1. ledna 1950 stažena z kin a Divotvorný klobouk se pro změnu do kin nedostal vůbec. Další dvě desetileté naprostého mlčení kolem Alfréda Radoka pak vyvolala jeho emigrace po roce 1968, kdy se již nevrátil ze své režijní stáže ve Švédsku.

O českém filmu před nástupem tzv. české nové vlny, kdy do českého filmu vstoupila jména typu a velikosti Miloše Formana, Věry Chytilové, Jiřího Menzela či Jana Němce, toho nelze říct příliš mnoho dobrého. Naopak krom několika čestných výjimek typu Extáze Gustava Machatého z roku 1933 je právě Alfréd Radok na dlouhá léta jediným, kdo dokázal jak svou látkou, tak zejména zpracováním v duchu tehdejšího realismu, překročit teritorium českého písečku, byť pro sebe s výsledkem předznamenaným viz výše - mnoha tvůrčími omezeními a zákazy.

Téma holocaustu je v kontextu českých poměrů často filmově zpracovávanou tématikou - mimo Daleké cesty je to velmi křečovitý film Jiřího Weisse z roku 1960 Romeo, Julie a tma, Oscarem ověnčený Obchod na korze z roku 1965 či nejzdařilejší snímek Jana Hřebejka z roku 2000 Musíme si pomáhat. Radok však šel díky svému vlastnímu „nečistému“ původu zdaleka nejdále, ba oproti pozdějšímu posunu ve výkladu novodobých dějin se nevyhýbá ani kritice Čechů, ne-li jako spoluviníků, tak jako těch, kteří se ještě dříve než za internovanými Židy zapadli dveře vrhli jako supi na jejich majetek. A byť je tato linie rádoby zapomenutého českého antisemitismu vyvážena příkladem obětavosti lékaře Antonína Bureše, který si bez ohledu na svou kariéru a postavení vezme za ženu svou židovskou kolegyni Hanu Kaufmannovou, aby ji tak, byť neúspěšně, ochránil, před koncentračním a následně i vyhlazovacím táborem, je pochopitelné, že Radokův film prostě předešel svou dobu. Ba nelze si představit, že by podobný snímek mohl vzniknout i v tehdejším svobodném světě, protože takřka každý měl své máslo na hlavě a rok 1949 byl na vznik takovéhoto kriticky realistického snímku příliš předčasný.

Daleká cesta

Daleká cesta 1

Daleká cesta 1

 
Daleká cesta 2

Daleká cesta 2

 
Daleká cesta 3

Daleká cesta 3

 
Daleká cesta 4

Daleká cesta 4

 
Daleká cesta 5

Daleká cesta 5

 
Daleká cesta 6

Daleká cesta 6

 
Daleká cesta 7

Daleká cesta 7

 
27291 16

27291 16

 
Daleká cesta 8

Daleká cesta 8

 
Daleká cesta 9

Daleká cesta 9

 
Daleká cesta 10

Daleká cesta 10

 
Daleká cesta 11

Daleká cesta 11

 
Daleká cesta 12

Daleká cesta 12

 
 
Vytvořeno 6.8.2011 9:40:06 - aktualizováno 6.8.2011 12:00:10 | přečteno 4085x | kino
load