Expozice muzea

Expozice:
- archeologické sbírky - pravěk, středověk
- dokumenty o historii města, letecké bitvě v roce 1944 aj.
- možnost badatelské činnosti v jiných oblastech historie Slavičínska (zvěroklestiči, řemesla apod.)

Nádoba z doby bronzové Město Slavičín, bohaté na své kulturní a historické památky, je již mnoho let provozovatelem malého, ale svými expozicemi velmi zajímavého muzea. Od roku 1994 je zde trvale instalována expozice zabývající se leteckou bitvou, která se 29. srpna roku 1944 odehrála ve vzdušném prostoru Slavičína a jeho blízkého okolí. V nainstalovaných vitrínách je možno zhlédnout mnoho součástek a zbraní z amerických a německých letounů, přímých aktérů tohoto souboje. Vše je doplněno bohatou fotodokumentací. Vystaven je zde také originál německého leteckého motoru z letounu Me 109 G6 a spousta jiných, i osobních věcí pilotů obou bojujících stran.

Další neméně významnou expozicí muzea jsou archeologické nálezy ze Slavičínska a okolí. Zde je možno si prohlédnout exponáty dokreslující obraz doby kamenné, ale i nálezy, které jsou poměrně mladší, zejména z období středověku. Vystavené kosterní pozůstatky v nainstalovaném hrobě přibližují i ritus pohřbívání v období silného osídlování našeho kraje slovanskými rody.

Vážným zájemcům je dovoleno nahlédnout i do různých písemností vztahujících se k jednotlivým expozicím. V depozitu muzea je uloženo mnoho fotografického materiálu, zachycujícího změny v samotném Slavičíně, ale i v okolních vesnicích. Velmi obsáhle jsou zde zadokumentovány různé sportovní, kulturní a politické akce (staré psané záznamy, fotografie apod.), výstavba, živelní pohromy a mnoho dalšího. Jsou zde záznamy o starých řemeslech, tradicích a zvyklostech, z nichž mnohé již s odstupem času zanikly. Muzeum, ač svým rozsahem nevelké, je nedílnou kulturní součástí Slavičína. Odráží se v něm bohatá historie našeho kraje, s dokreslením obrazu kulturního, politického, společenského, ale i náboženského života.

Expozice letecké bitvy

Letecká bitva nad Bílými Karpaty

29. srpen 1944 - datum, které je velmi silně vepsané do povědomí mnoha pamětníků válečných událostí. Den, který pro některé znamenal počátek útrap v zajateckých táborech, pro jiné trvale uzavřel knihu života. Co se vlastně odehrálo v tento slunečný srpnový den?

20.10.2010 16:47:15 - aktualizováno 20.10.2010 16:56:45 | přečteno 12560x | pfeiferovaj | Celý článek
 
Vytvořeno 4.11.2009 9:07:27 - aktualizováno 20.10.2010 16:59:54 | přečteno 13611x | Marie Rumplíková
load