ŠEBESTÍK Josef

+ 1916 v Hrádku, + 4. 12. 1944 ve Skotsku

Pracoval jako strojník u Bati ve Zlíně. Z protektorátu uprchl přes Maďarsko do Sýrie, odtud do Francie a Anglie, kde pracoval jako dílenský mechanik u 311. perutě RAF, v roce 1941 byl desátníkem, 1942 již četařem, prodělal letecký výcvik v Kanadě a získal hodnost seržanta, jako rotný F/Sgt působil u 311. bombardovací squadrony RAF v Anglii, kde se účastnil náletů na Německo a akcí při vyhledávání německých ponorek.
Zemřel při havárii jejich letadla Liberator, krátce po startu na letišti u Tain ve Skotsku. Celá sedmičlenná posádka uhořela, jsou pohřbeni na hřbitově St. Duthus. V roce 1991 byl in memoriam povýšen do hodnosti podplukovníka. Vlasta Bačová, rozená Šebestíková 

Vzpomínka

V letošním roce (2012) uplyne 70 let od doby, kdy byla za heydrichiády popravena spolu s manželem Ludvíkem Bačou bývalá občanka Slavičína – Hrádku n. Vl., paní Vlasta Bačová, rozená Šebestíková, a to za odbojovou činnost v tzv. Bačově skupině, jejíž vůdčí osobností byl Ludvík Bača. Stanovy uvedené skupiny byly v podstatě stejné jako stanovy ilegální vojenské skupiny Obrana národa. Jejím úkolem bylo podporování osob uprchlých z pracovního nasazení v říši, rodin uvězněných či popravených příslušníků odboje, rozšiřování letáků a příprava na ozbrojené vystoupení proti okupantům. Hlavní důraz byl kladen na konspirativní činnost a na budování tajných spojení. Manželé Bačovi byli dne 4. června 1942 zatčeni a 1. července téhož roku byli oba popraveni v Kaunicových kolejích. O jejich nedospělé děti se postaraly až do konce války rodiny obou manželů.
Vlasta však nebyla jedinou válečnou obětí rodiny Šebestíkovy – v boji proti nacismu položil svůj život i její bratr Josef Šebestík, který zahynul při cvičném letu ve Skotsku v roce 1944. Jeho statečnost připomíná pamětní deska umístěná na domě č. 17 v Hrádku n.VL., odkud oba sourozenci pocházeli.

PhDr. Ivanka Radilová

K uctění jejich památky sepsala PhDr. Ivanka Radilová texty pod názvem Stíny minulosti, které budou uloženy v Městském muzeu ve Slavičíně. Jeden z textů čtěte zde.

 

Vytvořeno 21.10.2010 10:59:03 - aktualizováno 18.5.2012 9:20:29 | přečteno 2881x | Marie Rumplíková
load