Příroda na Slavičínsku

Flora

Hořeček brvitý, čtyři květy na jednom stonku  Blyštice  2 10

Nejcennějším dědictví Bílých Karpat jsou jedinečné květnaté louky, na kterých roste velké množství vzácných rostlinných druhů, především orchidejí. V Bílých Karpatech se vyskytují tři čtvrtiny všech druhů orchidejí, které rostou na území celé republiky. Na Slavičínsku jsou hlavním předmětem ochrany pastviny s výskytem některých vzácných rostlin: vstavač kukačka, silně ohrožený prstnatec bezový, vstavač mužský a hlavinka horská, vemeník dvoulistý, lilie zlatohlavá, sněženka podsněžník.

3.11.2009 15:47:31 - aktualizováno 4.10.2010 10:34:39 | přečteno 4682x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Fauna

motýl

V okolí Slavičína žije dostatek zvěře. Při troše štěstí lze pozorovat zvěř jelení a mufloní, kterým se ve zdejších lesích velmi dobře daří. I když je horší stav u drobné zvěře, přesto můžeme na procházce vidět zajíce, bažanta i koroptev. Velká různorodost ptactva je zde samozřejmostí. Na Slavičínsku je velká kolonie krkavce a po setmění je slyšet houkání výra. V lesích můžeme najít stopy po buchtování - rytí divočáků. Setkat se s touto opatrnou zvěří je však velmi vzácné. V naší krásné přírodě Bílých Karpat se dá hodně vidět, ale musí s ní pozorovatel splynout.

3.11.2009 15:48:13 - aktualizováno 4.10.2010 10:35:51 | přečteno 4652x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Obrázky z přírody

Koňadra na lodyze slunečnice 3  Kopánky  12 10 2008

Velice vděčným námětem pro fotografa přírody, ale také nesnadným, jsou ptáci. Tito naši drobní obyvatelé lesů, zahrad parků a polí jsou velice bystří, pohybliví a mají vynikající zrak. Je proto velice nesnadné získat jejich snímek v přirozeném prostředí.

3.11.2009 15:48:28 - aktualizováno 4.10.2010 10:36:31 | přečteno 5870x | pfeiferovaj | Celý článek
 
Vytvořeno 3.11.2009 15:47:21 - aktualizováno 23.9.2010 14:33:48 | přečteno 11601x | Marie Rumplíková
load