Flora

Hořeček brvitý, čtyři květy na jednom stonku  Blyštice  2 10

Nejcennějším dědictví Bílých Karpat jsou jedinečné květnaté louky, na kterých roste velké množství vzácných rostlinných druhů, především orchidejí. V Bílých Karpatech se vyskytují tři čtvrtiny všech druhů orchidejí, které rostou na území celé republiky. Na Slavičínsku jsou hlavním předmětem ochrany pastviny s výskytem některých vzácných rostlin: vstavač kukačka, silně ohrožený prstnatec bezový, vstavač mužský a hlavinka horská, vemeník dvoulistý, lilie zlatohlavá, sněženka podsněžník.

CHÚ nad Kladenků se vstavači mužskými  22 5 2005
Foto - Vojtěch Malík

Na území Chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervace Bílých Karpat vykonávají kontrolní, správní a výzkumnou činnost pracovníci Správa CHKO BR Bílé Karpaty. Úržbu chráněného území často zabezpečují a podílejí se také na mnoha rozvojových programech pro budoucnost přírody dobrovolní ochránci přírody.

Podsečí - luční chráněné území je v údolí Říčky Kladénka poblíž obce Petrůvka. Také zde se chrání rostlinná společenstva bělokarpatských květnatých luk. Rostou tady chráněné druhy rostlin - silně ohrožený prstnatec bezový, vstavač kukačka, vstavač mužský a hlavinka horská. Mezi ohrožené druhy patří další orchidej, vemeník dvoulistý.

Pod Vrchy (přírodní památka) - leží na území místní části Bohuslavice. Zde se zachovala ukázka přirozeného lesa nižších poloh. Vysoce cenné je složení bylinného podrostu - rostou zde chráněná lilie zlatohlavá sněženka podsněžník. Ty jsou řazeny mezi ohrožené druhy rostlin. Na chráněných územích Podsečí a Pod Vrchy byly instalovány informační panely, z kterých má návštěvník možnost se dovědět mnohem více informací o lokalitách.

Bařinova samota se nachází mezi Slavičínem a obcí Lipová. Jedná se o podmáčenou louku v nivě potoka. Vyskytuje se zde populace chráněných orchidejí - prstnatce májového a pětiprstka žežulník pravý. Svým charakterem je tato lokalita na Slavičínsku ojedinělá.
Podzim na Bařinových pasekách 2  9 11 2003
Podzim na Bařinových pasekách - foto Vojtěch Malík

Vytvořeno 3.11.2009 15:47:31 - aktualizováno 4.10.2010 10:34:39 | přečteno 4828x | Marie Rumplíková
load