Slavičín

oficiální stránky města
Středa, 18. květen 2022

Vyhledávání

Zajímavé lokality

Pivečkův lesopark

Pivečkův lesopark

Pivečkův lesopark byl založený v roce 1936 rodinou Pivečkových jako odpočinková zóna pro obyvatele Slavičína a především pro zaměstnance jejich obuvnického podniku. Jeho kouzlo tvoří především dřevěné plastiky, díla mladých sochařů, studentů pražské umělecko-průmyslové vysoké školy. Je přístupný od ulice K Parku.

3.11.2009 20:16:24 - aktualizováno 11.5.2011 8:29:35 | přečteno 33725x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Bařinova samota

Jarní nálada  Bař  samota  9 5 2004

Bařinova samota se nachází mezi Slavičínem a obcí Lipová. Jedná se o podmáčenou louku v nivě potoka. Vyskytuje se zde populace chráněných orchidejí - prstnatce bezového. Svým charakterem je tato lokalita na Slavičínsku ojedinělá.

3.11.2009 20:15:36 - aktualizováno 4.10.2010 10:25:10 | přečteno 3510x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Pod Vrchy

Jestřabí od PP Pod Vrchy  9 4 2004

Pod Vrchy (přírodní památka) leží na území místní části Bohuslavice. Zde se zachovala ukázka přirozeného lesa nižších poloh. Vysoce cenné je složení bylinného podrostu - rostou zde chráněná lilie zlatohlavá sněženka podsněžník. Ty jsou řazeny mezi ohrožené druhy rostlin. Na chráněných územích Podsečí a Pod Vrchy byly instalovány informační panely, z kterých má návštěvník možnost se dovědět mnohem více informací o lokalitách.

3.11.2009 20:15:49 - aktualizováno 4.10.2010 10:25:32 | přečteno 3155x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Podsečí

CHÚ nad Kladenků se vstavači mužskými  22 5 2005

Podsečí je luční chráněné území je v údolí říčky Kladénka poblíž obce Petrůvka. Také zde se chrání rostlinná společenstva bělokarpatských květnatých luk. Rostou tady chráněné druhy rostlin - silně ohrožený prstnatec bezový, vstavač kukačka, vstavač mužský a hlavinka horská. Mezi ohrožené druhy patří další orchidej vemeník dvoulistý.

3.11.2009 20:16:00 - aktualizováno 4.10.2010 10:26:03 | přečteno 3377x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Studánka Tatarka

Bukový les na Tatarce

Její historie sahá do 17. století, do období turecko-tatarských vpádů. V roce 1663 zde tábořilo několik tisíc těchto nájezdníků. Jejich násilný průnik na území Moravy Vlárským průsmykem byl spojen s těžkým drancováním spousty měst a vesnic, Slavičín nevyjímaje. Po tomto plenění zůstala oblast jihovýchodní Moravy zcela pustá a její následná kolonizace byla problematická. Název studánky je od těchto nájezdníků odvozen.

3.11.2009 20:16:12 - aktualizováno 4.10.2010 10:27:22 | přečteno 5861x | Marie Rumplíková | Celý článek
 
Vytvořeno 3.11.2009 20:15:27 | přečteno 12491x | Marie Rumplíková
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load