Co je nového v provozu Městské nemocnice ve Slavičíně

V březnovém čísle Slavičínského zpravodaje byla podrobně popsána situace v městské nemocnici a dále byly vysvětleny hlavní důvody, proč byla od 1. 1. 2008 změněna akutní péče na následnou péči s možností hrazení akutních výkonů. Počet nasmlouvaných lůžek se zvýšil ze 44 na 50. Obyvatele Slavičína a dalších spádových obcí k městské nemocnici jistě zajímá, jaké služby tedy od nového roku nemocnice poskytuje.

Akutní lůžková péče v nemocnici není standardně poskytována. Nemocnice především slouží pro doléčení pacientů, kteří leželi v jiných nemocnicích a nepotřebují již akutní péči, a k léčení chronicky nemocných pacientů, kteří jsou objednáváni praktickými nebo odbornými lékaři. V pracovní dobu je v provozu interní ambulance a lékař v ní může po vyšetření pacienta rozhodnout o jeho přijetí do nemocnice i bez předchozího objednání. Podobně jsou po dohodě přijímáni i pacienti, kteří byli vyšetřeni v Baťově krajské nemocnici a nevyžadují přijetí na lůžka akutní péče.

V nemocnici slouží lékaři 24 hodin denně 365 dnů v roce. Proto mohou občané v případě potřeby kdykoliv požádat v nemocnici o první pomoc. Informační systém bude přizpůsoben tak, aby klient mohl přivolat obsluhující personál, i když bude na kterémkoliv místě v nemocnici. Pro lepší ekonomické výsledky (minimalizované ztráty) byly rozšířeny ambulance jednak v nemocnici, ale i externě v Brumově-Bylnici. Důležitá je i obslužnost lůžek, která je v současné době na úrovni 90-95 %.

Ve věci změny péče v městské nemocnici bylo svoláno mimořádné veřejné pracovní zasedání Zastupitelstva města dne 10. 3. 2008 v místní Sokolovně. Občané města Slavičína a okolních obcí měli možnost se zeptat zástupců VZP, krajského úřadu, nemocnice ve Slavičíně a zástupců města především na důvody, proč se změnila akutní péče na následnou. Padaly otázky i na současný provoz, zejména na možnost léčby pacientů v akutním stavu, a na možnost poskytování první pomoci.

Závěrem si lze jen přát, aby Městská nemocnice ve Slavičíně dobře plnila péči o zdraví občanů a zachovala si charakter „domácí péče“ o pacienty.
MUDr. Libor Palkovský, ředitel nemocnice
Ing. Miroslav Kadlec, předseda správní rady nemocnice

Vytvořeno 29.4.2008 10:03:07 - aktualizováno 5.3.2009 15:36:55 | přečteno 2354x | Marie Rumplíková
load