Rok 2008 je za námi

pf 2009

A je za námi další rok. Jaký byl? Záleží na úhlu pohledu. Pro někoho dopadly krajské volby dobře, pro jiného hůře. Někoho celosvětová finanční krize sráží do kolen, jiný v ní vidí možnost budoucích zisků a nakupuje akcie. Prostě i na úspěšnost roku existuje více pohledů.

Pojďme se podívat trochu zpět do rozpočtu města na rok 2008, připomenout si, co bylo naplánováno a co realizováno.

Začněme developerskými projekty, jejichž realizace byla v roce 2008 zahájena. Největším co do objemu finančních prostředků je projekt firmy Zlínstav, a. s., Zlín na stavbu bytového domu v ulici J. Šály. Projekt v celkové hodnotě cca 40 milionů Kč je ve fázi hrubé stavby a po jeho dokončení na konci roku 2009 zde bude k dispozici celkem 17 bytů, z toho 14 třípokojových, 2 dvoupokojové a 1 jednopokojový. Veškeré potřebné finanční prostředky zajistil investor, který byty prodává. Vzhledem k ekonomickým možnostem města je toto jediná cesta, jak v budoucnu stavět ve městě nové byty. Jak jsme již avizovali, pokud bude o tuto formu výstavby bytů zájem, budeme v obdobných projektech pokračovat.

Méně významným co do finančního objemu, ale neméně důležitým co do významu, je projekt lokality pro výstavbu rodinných domů v Luhačovské ulici. Zde město zajistilo pozemky a tyto odprodalo firmě IMOS Zlín, a. s., která na pozemcích staví inženýrské sítě a pozemky prodává stavebníkům k individuální výstavbě rodinných domů. Firma je rozhodnuta zde postavit i několik řadových rodinných domů na klíč a prodat je zájemcům. Inženýrské sítě budou v roce 2009 hotovy, takže první stavebníci již budou moci zahájit stavby. Celková hodnota investice je v objemu cca 11 mil. Kč.

Rok 2008 byl pro nás rokem příprav projektů, které je možno dotovat z Evropské unie. Stejně tak v roce 2009 budeme v podávání žádostí o dotace pokračovat. V roce 2008 se nám podařilo získat dotace na dva projekty z Operačního programu příhraniční spolupráce, které budeme realizovat v roce 2009. Jedná se o projekt „Protipovodňová opatření Říka-Vlára-Váh“ v celkových nákladech cca 11 mil. Kč a „Cyklotrasa Slavičín-Nevšová-Luhačovice“ v nákladech cca 9,3 mil. Kč. V obou případech bude podíl města činit 10 %. Více o realizaci těchto projektů a přípravě žádostí o dotace na rok 2009 sdělíme až někdy příště.

Se sumarizací roku 2008 začněme v našich místních částech.

V Nevšové proběhla jako nejvýznamnější investiční akce již několikátá etapa rekonstrukce místních komunikací nákladem cca 750 tis. Kč. Částku 70 tis. Kč jsme investovali do úpravy krajské silnice v zatáčce při vjezdu do obce.

V Divnicích to byla také oprava místní komunikace Na Závodí nákladem 260 tis. Kč. Realizace nové buňky u asfaltového hřiště byla přesunuta na rok 2009.

V Hrádku se osadní výbor zaměřil na chodníky a realizoval opravu chodníku od Nábytku Šuráň směrem do centra obce a výstavbu chodníku na divnické křižovatce v ulici Nádražní celkovým nákladem cca 633 tis. Kč. Novou čekárnu dostala také autobusová zastávka na divnické křižovatce (59 tis. Kč).

Ve Slavičíně byly v roce 2008 vynaloženy velké finanční prostředky do zlepšení komunikací a bezpečnosti chodců. Největším projektem je rekonstrukce ulice Luhačovská v úseku dlouhém cca 300 m silničního mostu směrem k benzínové čerpací stanici. Podařil se vyřešit letitý problém opravy vodovodu v komunikaci a za velké finanční účasti Ředitelství silnic Zlínského kraje (náklad přesahující 3 mil. Kč) byla celá komunikace řádně opravena. Město v tomto úseku investovalo částku 1,94 mil. Kč, a to do obrubníků, rekonstrukce chodníku a vybudování parkovacích stání. V roce 2009 budeme pokračovat s opravami Luhačovské ulice směrem do centra města. Rozsah oprav budeme moci sdělit po schválení rozpočtu města na rok 2009.

Další velká změna v dopravě nastala realizací projektu „Bezpečné město Slavičín“, v rámci kterého byla hlavní komunikace zužována na šířku 7 m, byly budovány bezbariérové přechody pro chodce a přibylo také nasvětlení těchto přechodů. Stavba nás stála daleko více psychických sil než finančních prostředků. Akce byla dotována ze Státního fondu dopravní infrastruktury, takže z celkových nákladů 2,098 mil. Kč hradilo město 25 %, tedy částku ve výši 549 tis. Kč. Rozhodnutí o realizaci se nerodilo lehce, protože zejména v úseku od zámku po restauraci Záložna se jednalo o velké zúžení vozovky. Ale je dobře, že bylo učiněno, a věřím, že většina občanů provedení těchto bezpečnostních úprav po dokončení její realizace vnímá pozitivně. V rámci stavby byl také kompletně nákladem 441 tis. Kč rekonstruován chodník prakticky od Orlovny až po restauraci Záložna.

Po dlouhé době hledání se nám podařilo úspěšně dořešit také plochu pro „skejťáky“. Na bývalém hokejbalovém hřišti v sídlišti Vlára byl nákladem 923 tis. Kč (z toho dotace z Programu prevence kriminality činila 635 tis. Kč) otevřen nový skatepark. Zvolená dražší varianta povrchu překážek by se měla odrazit i v delší životnosti skateparku.

V zámeckém parku bylo po letech čekání na dotaci rekonstruováno dětské hřiště. Přibyla zejména lezecká stěna a mnoho menších hracích prvků, proběhla rekonstrukce houpaček a pískoviště s celkovými náklady 634 tis. Kč. V dalších letech bychom ještě rádi opravili či vyměnili zbylé prvky v zadní části hřiště.

Částku přesahující 500 tis. Kč investovalo město do další etapy výměny oken v mateřských školách ve čtvrtích Vlára i Malé Pole. Na sídlišti Vlára jsme již s výměnou oken hotovi, na Malém Poli nás ještě nějaká etapa čeká.

Další finanční prostředky byly investovány jako každoročně také do chodníků. Z větších rekonstrukcí připomeňme třeba chodník v ulici K Hájenkám nebo část chodníku v ulici L.Výducha. Částečnou opravou prošla také dřevěná lávka přes Říku naproti Alfamarketu (náklady cca 185 tis. Kč), další etapa spočívající v opravě podlahy je plánována na letošní rok. Opravou prošlo také sociální zařízení v 1. patře budovy Radnice (542 tis. Kč). Částku 200 tis. Kč jsme investovali do rozšíření veřejného osvětlení u Základní školy Slavičín-Malé Pole a na hřbitově. Rekonstrukce čisticího zařízení na koupališti nás pak přišla na 350 tis. Kč. Instalace elektrorozvaděčů na Horním náměstí byla realizována nákladem 261 tis. Kč., úprava veřejného prostranství u Základní školy Slavičín-Vlára pak nákladem 100 tis. Kč.

Projektem, na který se nám podle našeho plánu nepodařilo dosud získat finanční prostředky, je rekonstrukce Horákovy vily. V této věci budeme bojovat v letošním roce, stejně tak jako v mnoha dalších oblastech. Po schválení rozpočtu města se jim budeme podrobněji věnovat i ve zpravodaji. Věřím, že i přes finanční krizi a recesi celosvětového hospodářství se nám podaří většinu našich plánů zrealizovat.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 27.1.2009 14:26:28 - aktualizováno 5.3.2009 15:45:15 | přečteno 2910x | Marie Rumplíková
load