Bude mít město vliv na další rozvoj v Průmyslovém areálu Slavičín?

P1010050

Jistě si mnozí z nás přejeme, aby se i nadále úspěšně rozvíjel Průmyslový areál Slavičín a mohl být tak místem pro úspěšné podnikání a místem, kde budou mít lidé příležitost k získání dobrého zaměstnání.

I přes nelehké období hospodářské krize se v areálu mnohé investiční záměry postupně realizují. Plány jsou neskromné. Chtěli bychom, aby se tento prostor změnil v moderní průmyslové centrum slavičínského regionu krajského významu. Jedním z projektů, který je před zahájením, je projekt Centrum informačních technologií a aplikované informatiky Slavičín v celkové hodnotě cca 50 mil. Kč. Projekt realizuje společnost Regionální centrum kooperace, a. s. (RCK). Hlavním cílem projektu je vybudování vědeckotechnického parku (VTP) a centra pro transfer technologií se zaměřením na bezpečnost informačních technologií. Měl by řešit vybudování neexistující spolehlivé komunikační sítě včetně fyzické ochrany majetku. Součástí projektu je vybudování nových prostor a jejich vybavení pro provozovatele VTP, včetně realizace polygonu pro průmyslový výzkum a vývoj v oblasti počítačových sítí. Projekt umožní i elektronickou ostrahu areálu s možností připojení firem na pult centrální ochrany. Jde o modulární systém, který je podpořen z dotací Evropské unie, a to v rámci dotačního titulu OPPI. Snahou společnosti RCK je zrealizovat tento záměr do konce roku 2011.
V květnu letošního roku uplynulo pět let od založení společnosti RCK, která vznikla ve spolupráci s firmou INTEC. RCK vlastní kompletní páteřní infrastrukturu a stará se o rozvoj celé průmyslové zóny. Majoritním akcionářem je město Slavičín. Dalšími akcionáři jsou obce Lipová, Vlachovice, Petrůvka, Rudimov a Hostětín a firmy INTEC a OMNIQA. V březnu letošního roku jednala o dalším fungování této společnosti rada města Slavičín. Ta vyhlásila záměr na prodej akcií ve vlastnictví města. Termín podání nabídek byl stanoven do konce letošního roku. Uvítal jsem listopadové rozhodnutí rady, která prodej akcií zrušila. Z pohledu dalšího rozvoje společnosti a naplňování jejích strategických cílů při rozvoji Průmyslového areálu Slavičín s možností čerpání dotačních titulů je důležité, že město Slavičín zůstane i nadále hlavním akcionářem společnosti.
Výrazným pomocníkem našeho snažení by se měl stát projekt Česko - Slovenský Průmyslový klastr Slavičín. Ten realizujeme ve spolupráci s partnery ze Slovenska a měl by přispět k rozvoji podnikání v našem regionu. I přes těžkosti, které současná doba přináší, neustále věříme, že se areál bude i nadále úspěšně revitalizovat a stane se z něho moderní průmyslový areál krajského významu, ve kterém najdou práci stovky lidí.
Vážení čtenáři, pokud budete chtít získat bližší informace o těchto aktivitách, naleznete je na internetových stránkách www.rckas, případně ve výroční zprávě společnosti RCK za rok 2008.
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 1.12.2009 9:47:30 - aktualizováno 1.12.2009 9:50:25 | přečteno 3103x | Marie Rumplíková
load