Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2009

Rada města Slavičín na svém zasedání dne 10. 11. 2009 stanovila ceny za svoz a likvidaci odpadů ve Slavičín pro rok 2010.

 • 110 l svoz 1x14 dní 1 420 Kč
 • nádoba 110 l svoz 1x7 dní 2 910 Kč
 • 240 l svoz 1x14 dní 3 160 Kč
 • 240 l svoz 1x7 dní 6 300 Kč
 • kontejner 1100 l svoz 1x14 dní 13 660 Kč
 • 1100 l svoz 1x7 dní 24 410 Kč
 • černý pytel 115 Kč
 • U bytových domů (ve správě BTH, s. r. o., Slavičín, SBD Obzor i v soukromé správě), u kterých město zajišťuje třídění odpadů do 1100 litrových kontejnerů, se ceny zvyšují o obvyklých 5 %. Získané finanční prostředky jsou určeny na opravu a údržbu kontejnerů pro tříděný odpad a kontejnerových hnízd. Pytle a známky na popelnice na směsný odpad pro rok 2010 si občané mohou zakoupit na Městském úřadě Slavičín, odbor životního prostředí a správy majetku, v prvním poschodí, dveře č. 306, od 14. prosince 2009. Termín splatnosti je 31. březen 2010.
  U domácností, které využívají místo popelnice černé pytle, je stanoven minimální roční odběr 7 kusů černých pytlů na zbytkový odpad, s výjimkou domácností důchodců. Domácnosti, ve kterých žijí sami manželé-důchodci, u kterých je starobní nebo invalidní důchod jediným zdrojem příjmu, odebírají 4 kusy černých pytlů, osaměle žijící důchodce-jednotlivec může odebrat 2 kusy černých pytlů za rok.
  Upozorňujeme občany, že pokud neuhradí cenu za svoz a likvidaci odpadů nejpozději do 31. 3. 2010, dopouští se podle platné vyhlášky města přestupku, který bude řešen v přestupkovém řízení.
  Odbor životního prostředí a správy majetku
Vytvořeno 1.12.2009 9:40:43 - aktualizováno 1.12.2009 9:41:18 | přečteno 3230x | Marie Rumplíková
load