Další evropské peníze pro Slavičín

staříčci v muzeu

Dobrou zprávu jsem v průběhu měsíce května obdrželi z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR. Po cyklostezce Slavičín-Nevšová-Luhačovice a rekonstrukci mostu na Příčné ulici a rozhlase jsme v přeshraniční spolupráci uspěli s dalším projektem. Tentokrát to byl projekt s názvem „Jak to dělali naši staříčci“, zpracovaný ve spolupráci s obcí Horné Srnie.

Hlavním cílem projektu je představit žákům škol i široké veřejnosti způsob života, bydlení a hospodaření našich předků a poukázat na společné historické události obou partnerů.
Realizací projektu ve Slavičíně získáme v městském muzeu nové přístřešky pro venkovní expozice, vznikne nová expozice řemesel, bude vybudována polozemnice - typ historického obydlí našich předků, vybudují se další zpevněné plochy, budou provedeny sadové úpravy, vytvořen informační systém včetně propagačních materiálů a bude dovybaven interiér. Obdobný projekt bude realizovat náš slovenský partner.
Celkové náklady projektu činí 3,859 mil. Kč, z toho obec Horné Srnie 1,274 mil. Kč a město Slavičín 2,585 mil. Kč. Z této částky je pak 90 % dotace z operačního programu a 10 % jsou vlastní zdroje toho kterého žadatele.
Realizací tohoto projektu opět posuneme úroveň městského muzea o notný kus dopředu. Děkuji za pomoc všem, kteří přispěli svými znalostmi a radami k úspěšné přípravě projektu. Zejména pak členům Klubu přátel historie Slavičínska - Ing. Miroslavu Kadlecovi, Josefu Ščuglíkovi, PhDr. Ladislavu Slámečkovi a všem dalším, kdo přiložili a ještě přiloží ruku k dílu při realizaci projektu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 22.5.2009 15:26:36 - aktualizováno 22.5.2009 15:28:13 | přečteno 1163x | Marie Rumplíková
load