Dotace městské nemocnici

V rámci projektu, jehož celkové náklady činí 2,939 mil. Kč (z toho dotace 2,498 mil. Kč a vlastní zdroje 0,441 mil. Kč) bude pořízeno nové vnitřní vybavení nemocnice a zkvalitněn bezpečnostní a komunikační systém.

Příjemnou zprávu jsme obdrželi dne 25. února 2009 po zasedání Výboru regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. Pod tímto poněkud klopotně sestaveným názvem se skrývá orgán, který přiděluje dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. V tomto operačním programu jsme v závěru roku 2008 v rámci podoblasti podpory 2.2.4. podali žádost o dotaci na projekt „Zkvalitnění následné péče v Městské nemocnici Slavičín“. No a tou příjemnou zprávou bylo, že jsme byli s projektem úspěšní.

V rámci projektu, jehož celkové náklady činí 2,939 mil. Kč (z toho dotace 2,498 mil. Kč a vlastní zdroje 0,441 mil. Kč) bude pořízeno nové vnitřní vybavení nemocnice a zkvalitněn bezpečnostní a komunikační systém. Nakoupeno bude 20 ks ošetřovatelských lůžek s příslušenstvím, 3 ks polohovatelných lůžek s laterálním (bočním) náklonem, noční stolky, aktivní matrace, ultrazvuk na léčbu tkání, přístroj k léčbě otoků, mobilní EKG, přístroj na měření koagulace, elektricky ovládané rehabilitační lehátko, lampa k léčbě pohybového ústrojí atd. Přibudou také např. automatické vstupní dveře za 165 tis. Kč nebo komunikační a kamerový systém za 400 tis. Kč, který zlepší bezpečnost pacientů a komunikaci mezi sestrou a pacientem.

Realizace celého projektu přinese všem pacientům nemocnice výrazné zkvalitnění poskytované zdravotní péče, vyšší komfort obsluhy a příjemnost a bezpečnost prostředí. V neposlední řadě také napomůže personálu nemocnice v lepší péči o pacienta, komunikaci s ním a přinese značné ulehčení práce.

Chci touto cestou poděkovat řediteli nemocnice MUDr. Palkovskému, předsedovi správní rady nemocnice Ing. Kadlecovi a všem zaměstnancům nemocnice a města, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k přípravě tohoto úspěšného projektu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 18.3.2009 12:59:31 - aktualizováno 18.3.2009 13:17:55 | přečteno 1835x | Marie Rumplíková
load