Hřiště Okružní znovu do veřejného projednávání

Po delších peripetiích, projednávání petice se 71 podpisy proti výstavbě hřiště na ul. Okružní a dalších jednáních s občany, kteří mají opačný názor, rozhodla Rada města Slavičín na své schůzi dne 13.10.2009 o opětovném veřejném projednávání této věci.

To znamená, že v letošní 4. etapě projektu „Regenerace panelového sídliště Slavičín, Malé Pole“ - hřiště stavěno nebude. Ostatně i dlouhá jednání nás už dnes dostávají do podzimního času či spíše nečasu a všude by bylo bláto. Finanční prostředky budou přesunuty na rekonstrukci dalších chodníků v lokalitě ul. Okružní. Na základě výsledku veřejného projednávání bude hřiště buď postaveno v roce 2010 (ať již z dotace na 5. etapu projektu nebo z vlastních zdrojů města) nebo se výstavba hřiště na uvedeném místě neuskuteční.

Rozhodnutí o opětovném veřejném projednávání není prohrou příznivců hřiště a výhrou jejich odpůrců. To v žádném případě! Rada města bere vážně názory obou táborů a proto je chce dále diskutovat, na vlastní uši slyšet všechny argumenty a předložit veřejnosti argumenty své. Proto rada města svolává veřejné projednávání této záležitosti, které se uskuteční
v úterý 10. listopadu 2009 se začátkem v 16 hodin na Sokolovně.
Už umístění tohoto jednání ukazuje na fakt, že rada města očekává velký zájem všech signatářů petice, stejně jako hojnou účast příznivců stavby hřiště. Celou věc ještě jednou vysvětlíme a věříme, že se nakonec v této lokalitě nalezne většinová shoda. Bude-li nalezeno kompromisní řešení, přijatelné pro obě strany - tedy odpůrce i příznivce hřiště - rada města jistě takové shodě vyhoví. Pokud se názory obou skupin k sobě nepřiblíží a zůstanou antagonistické, pak je rozhodnutí výhradně na radě města. Definitivní rozhodnutí padne nejpozději do konce roku 2009.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 23.10.2009 10:54:16 | přečteno 1735x | Marie Rumplíková
load