Jak se daří slavičínským hasičům

hasiči

Jednou z významných priorit města Slavičín v oblasti požární ochrany je udržení a zvýšení akceschopnosti Jednotky SDH Slavičín s pohotovostí.

Poněvadž je tato jednotka zařazená do kategorie JPO II, jsou v její náplni mimo hašení požárů i výjezdy k takovým mimořádným událostem, jako jsou dopravní nehody a likvidace jejich následků, odstraňování překážek na cestě, pomoc při úniku nebezpečných látek apod. K tomu je třeba náležité technické vybavení. Doposud jednotka měla k dispozici cisternu T 815 a skříňovou Avii. V dubnu tohoto roku k nim přibylo vozidlo Renault Master, které bylo vyřazeno ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a město jej obdrželo od kraje formou daru. Po nutných úpravách vnitřních prostor a karoserie bude toto rychlejší a pohotovější vozidlo sloužit právě k výjezdům, u kterých není potřeba cisterna. K zajištění spolehlivosti jednotlivých výjezdů je nutná i nákladná oprava Tatry 815. Je nutné vyměnit nádrž na vodu, opravit palivovou nádrž a zakoupit nové pneumatiky. Bohužel naše žádost o dotaci pro tyto účely uspokojena nebyla, proto v letošním roce budeme muset uhradit z rozpočtu města alespoň výměnu cisterny.
Základním článkem jednotky jsou bezesporu její členové. V současné době můžeme s potěšením říci, že personální obsazení se stabilizuje a již máme dvanáctičlenný tým spolehlivých lidí, kteří zajišťují pohotovost. To však neznamená, že otázka personálního zajištění je pro nás již minulostí. Jak jsme se již dříve zmínili, při Domu dětí a mládeže ve Slavičíně vznikl kroužek mladých hasičů, který si klade za cíl vychovat další mladé nástupce do řad dobrovolných i profesionálních hasičů. Pod vedením členů JSDH Slavičín Martina Lutonského a Ondřeje Dufka a ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Zlín se tak nabízí prostor pro zapojení dětí do široké oblasti činností. U nás ve Slavičíně je náplň činnosti kroužku postupně směřována do výuky v oblasti hasičské techniky, výzbroje a výstroje, základní znalosti ochrany a obrany obyvatel, topografie, zdravovědy, uzlování, střelby a dalších činností, později do sportovních aktivit při soutěžích, kde se zúročí vědomostní znalosti, zručnost a hlavně fyzická připravenost mládeže. V květnu se například děti zúčastnily exkurze v areálu Hasičského záchranného sboru ve Zlíně, kde se mohly přesvědčit, jak náročná, ale i zajímavá je práce profesionálních hasičů.
Věřím, že za aktivního přístupu členů jednotky, podpory města Slavičín, Zlínského kraje, hasičského záchranného sboru i okresního sdružení hasičů dojde k postupnému zlepšení podmínek naší jednotky jak pro práci s mládeží, tak pro výkon pohotovosti s odpovídající kvalitní technikou a vybavením.
Mgr. Iva Florešová, vedoucí odboru správního

Vytvořeno 26.5.2009 13:11:36 - aktualizováno 26.5.2009 13:14:06 | přečteno 2411x | Marie Rumplíková
load