Jak se správně rozhodnout pro své budoucí povolání

Burza soš

Při dnešní velké nezaměstnanosti si všichni jistě přejeme, aby se nezvyšovaly fronty nezaměstnaných na úřadech práce. K tomu měl v našem regionu přispět i 21. říjen 2009, kdy se v kulturním domě Sokolovna Slavičín konala burza firem.

Cílem setkání podnikatelů a žáků základních škol bylo přispět ke zvýšení kvality odborného vzdělávání. Burzu připravila Střední odborná škola Slavičín. Žáci základních škol ze slavičínského regionu a jeho okolí měli možnost získat maximum informací nejenom o střední odborné škole, na kterou mají možnost jít studovat, ale i o firmách, které jim v budoucnu umožní jejich uplatnění. Součástí burzy firem byl i seminář, na kterém se diskutovalo o možnostech a nabídce učebních oborů, o těsné provázanosti školy s praxí, o aktivitách a problémech školy a jednotlivých firem. Je nutné, aby v dnešním informačním světě uměly odborné školy reagovat na změny kolem nás. K tomu je nezbytné, aby škola měla dostatek informací od firem a jejich potřebách na jednotlivé profese. Podnikatelé zde mají možnost uplatňovat své požadavky u střední školy a prostřednictvím rámcových vzdělávacích programů je možno zkvalitnit odbornou přípravu studentů tak, aby do firem mohli nastoupit dobře připraveni. Z diskuzí od mnoha firem zaznělo, že o žáky z oborů strojních a řemesel je velký zájem a že pokud mladí lidé chtějí v oboru pracovat, tak své uplatnění jistě najdou.
Jednou z firem, která se burzy zúčastnila a která má o odborníky zájem, je Prabos plus a. s. Slavičín. Zástupci firmy ve spolupráci se SOŠ Slavičín nabízí vyučení v oboru obuvník. Studenti mají možnost během studia získat stipendium a smlouvu o budoucí pracovní smlouvě. Pro nejlepší žáky firma nabízí možnost nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou v oboru Podnikání.
Na burze bylo dále konstatováno, že za současné ekonomické krize se potýkají s největšími problémy při získávání zakázek strojírenské firmy. Stavební firmy v důsledku zakázek, které jsou realizovány zejména v rámci dotačních titulů, tyto problémy zatím nemají. Velký zájem je i o lidi vyučené v oboru kuchař - číšník.
Pozitivně byl hodnocen přístup Zlínského kraje k podpoře řemesel formou finanční motivace pro studenty, kteří na škole řádně absolvují studují obory strojní mechanik, zámečník, nástrojář, klempíř, obráběč kovů a lakýrník. Finanční podpora je vyplácena měsíčně a je směřována i do některých stavebních oborů a do oboru řezník-uzenář. Příspěvek je vyplácen z rozpočtu kraje. Bližší informace naleznete na www.kr-zlinsky.cz.
Osobně velmi dobře hodnotím přístup vedení SOŠ Slavičín k této problematice. Jako jedna z mála středních škol Zlínského kraje tak dává možnost mladým lidem k získání aktuálních informací pro to, aby se mohli správně rozhodnout pro své budoucí povolání. Je také velmi aktivní i při získávání dotací z Evropské unie, které směřují ke zkvalitnění podmínek odborné přípravy studentů.
I přesto, že dnes žijeme v období hluboké hospodářské krize, je velmi nutné, aby jsme po jejím odeznění měli dostatek odborníků připravených pro výkon požadovaných profesí.
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 1.12.2009 9:45:57 | přečteno 3187x | Marie Rumplíková
load