Jak to bude letos se zimní údržbou?

Zimní údržbu místních komunikací a chodníků každoročně zajišťuje pro město Slavičín a jeho místní části naše společnost Služby města Slavičína (SMS). Nejinak tomu bude i v letošním roce.

Úkolem zimní údržby je zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby bylo přihlédnuto ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem města na straně druhé. A to v souladu s uzavřenou smlouvou mezi městem Slavičín a SMS a Plánem zimní údržby místních komunikací ve Slavičíně na období 2009 - 2010. Co to pro nás znamená? Musíme mít na paměti, že bude zajišťováno pouze zmírnění důsledků zimy. A dobře víme, že zima v našem regionu dokáže být hodně nepříjemná.
Změnou oproti minulému roku je platnost nového zákona, který převádí povinnost provádění zimní údržby na vlastníka chodníku, či komunikace. Jak je uvedeno v zákoně, vlastník odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace, nebo průjezdního úseku, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závad způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. I přesto, že je v platnosti tato zákonná změna, bude město Slavičín zajišťovat zimní údržbu v rozsahu, která byla obvyklá v minulých letech.
Nařízením rady města budou stanoveny úseky chodníků, u kterých nebude město Slavičín zimní údržbu zajišťovat. Toto nařízení bude zveřejněno na úředních deskách a informačních tabulích a bude k dispozici i na internetových stránkách. Uvítáme, když údržbu těchto neudržovaných úseků budou zajišťovat majitelé sousedních nemovitostí ve stejném rozsahu jako v předchozích letech. Pokud by město mělo zajistit zimní údržbu na všech místních komunikacích a chodnících, které vlastní, muselo by vynaložit další nemalé finanční prostředky na tuto službu. A to je za současné tíživé ekonomické situace téměř nemožné. Výrazným způsobem poklesly daňové příjmy města v období světové hospodářské krize. Pro letošní rok předpokládáme propad daňových příjmů o více než 13 %, což je 7,3 mil. Kč. Za této současné finanční situace je velmi obtížné vyčlenit další finanční prostředky pro potřeby zimní údržby. Jen v minulém roce bylo na zimní údržbu potřeba 1 274 000 Kč. Na letošní rok je v rozpočtu vyčleněna částka 1 326 000 Kč. V případě dalšího navyšování finančních prostředků na zimní údržbu bychom museli snížit výdaje, například zrušením některých významných investičních záměrů města nebo zvýšením příjmů. Zde města a obce velký prostor nemají, kromě zvýšení daně z nemovitosti. K této variantě však v době krize přistupovat nechceme. Proto bylo rozhodnuto zajišťovat zimní údržbu v rozsahu minulých let. Žádáme Vás, vážení spoluobčané, o pomoc při úklidu chodníků, a to tak, jako tomu bylo v minulých letech. Pro Vaši potřebu uvádím telefonické spojení vedoucích pracovníků, kteří zajišťují zimní údržbu:
Karel Garaja - ředitel SMS, s. r. o., mobil 777 320 950
Hana Hořáková - provozní mistr SMS, s. r. o., mobil 777 320 952
Josef Urbánek - provozní mistr SMS, s. r. o., mobil 777 320 951
Ing. Pavel Studeník - místostarosta města, mobil 603 230 206
Děkujeme za pochopení a věřím, že se nám společnými silami podaří překonat nadcházející zimní období a nelehké období hospodářské krize.
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 23.10.2009 12:01:45 - aktualizováno 27.10.2009 9:47:30 | přečteno 2271x | Marie Rumplíková
load