Kraj podporuje činnost hasičské jednotky města

V červenci letošního roku vstoupila Jednotka SDH města Slavičín JPO II do 3. roku svého působení. O její činnosti jste průběžně informováni prostřednictvím Slavičínského zpravodaje a sami jistě zaznamenáváte mnohé výjezdy.

Od začátku roku do poloviny října jich bylo 63, z toho 5 cvičných. Největší četnost výjezdů byla v měsíci říjnu, kdy kromě dvou požárů hasiči zasahovali u mnoha událostí způsobených vlivem sněžení a silného větru. Šlo především o uvolňování komunikací od popadaných stromů a větví.
Provoz jednotky znamená pro město vynaložení nemalých finančních prostředků. Mimo mzdové náklady jsou to náklady také na technické vybavení a ochranné prostředky. Nedávno byly dokončeny opravy automobilů Tatra 815 a Renault Master v celkovém nákladu 304 535 Kč, byla doplněna výstroj o pracovní stejnokroje a ochranné masky, výjezdová vozidla byla vybavena dalšími potřebnými technickými pomůckami.
V roce 2008 stál město roční provoz jednotky 932 tis. Kč, z toho 682 tis. Kč hradilo z vlastních prostředků. V letošním roce je v rozpočtu pro tyto účely celkem 1 007 tis. Kč. Stejně jako v obou předchozích letech i letos město obdrželo od Zlínského kraje dotaci ve výši 150 tis. Kč na částečné pokrytí mzdových výdajů. Současně pro letošní rok Zlínský kraj přispěl částkou 75 tis. Kč na odbornou přípravu členů jednotky, zásahy uskutečněné mimo územní obvod města a na věcné vybavení a opravy neinvestiční povahy.
Jsme rádi, že Zlínský kraj si je vědom potřebnosti služeb dobrovolných hasičů pro město a jeho občany a podporuje tuto činnost. Věříme, že jeho podpora bude trvat i v dalších letech.
Mgr. Iva Florešová

Vytvořeno 23.10.2009 12:00:06 - aktualizováno 23.10.2009 12:00:25 | přečteno 1765x | Marie Rumplíková
load