Neplatič vystěhovaný z bytu

Dnes Vás můžeme informovat o skutečnosti, že se nám podařilo dne 22. 10. 2009 exekučně vyklidit byt č. 9 v domě č. p. 597 ve Slavičíně na sídlišti Malé Pole.

Důvodem vystěhování bylo neplacení nájemného a služeb spojených s bydlením. Dotyčný uživatel nerespektoval rozhodnutí soudu na vyklizení bytu, proto bylo přistoupeno k exekučnímu výkonu a uvedený byt byl vyklizen i bez souhlasu uživatele. Dále je proti dotyčnému vedeno soudní řízení na vymáhání dlužné částky. Jako přístřeší bylo dotyčnému dočasně nabídnuto ubytování v ubytovně č. p. 30 ve Slavičíně-Hrádku (bývalá ubytovna JZD), kde cena za lůžko na jednu noc stojí 180 Kč. To se mu zdálo příliš mnoho, a tak nabízenou možnost nevyužil.
Další vystěhováním neplatičů se ve spolupráci s JUDr. Frajtem dále připravují. Věřím, že Vás brzy budeme moci informovat o dalším případu vystěhování neplatiče.
Již tradičně apelujeme na všechny, kteří mají dlužné částky evidované u BTH Slavičín, aby začali své povinnosti řešit dříve, než je dluhy dostihnou a připraví o střechu nad hlavou.
Ing. Oldřich Kozáček, ředitel BTH Slavičín

Vytvořeno 23.10.2009 12:03:25 | přečteno 1619x | Marie Rumplíková
load