Rok 2009 je již minulostí

No, popravdě řečeno, asi jen kalendářně. Město totiž i v roce 2009 získalo finanční prostředky na svůj rozvoj z různých mimorozpočtových zdrojů, národních i evropských. A zejména posledně jmenované, tedy operační programy dotované ze zdrojů EU, jsou často víceleté. Než získané dotace prostavíme, vyúčtujeme a dostaneme zaplaceno, uplyne vždy více než jeden rok.

Z operačních programů se nám podařilo uspět zejména v Operačním programu přeshraniční spolupráce SR-ČR. Jedná se o projekty, o nichž jsme již dříve podrobně psali, takže jen stručně (vlastní podíl města činil ve všech případech 10 % celkové částky investice, uvedené v závorkách): Cyklotrasa Slavičín-Nevšová-Luhačovice (celková investice 9,074 mil. Kč), Protipovodňová opatření a varovný systém Říka - Vlára - Váh (11,301 mil. Kč), Čo robíš sused - na návštěve s internetom (2,071 mil. Kč) a Jak to dělali naši staříčci (2,585 mil. Kč). Dalším projektem, který byl dotován z Regionálního operačního programu, je projekt Zkvalitnění následné péče v Městské nemocnici Slavičín (2,854 mil. Kč). O všech projektech jsme již dříve podrobně informovali. Z národních zdrojů to byl zejména projekt cyklostezky na ul. Luhačovská (6,132 mil. Kč, z toho vlastní zdroje 35 %). Výstavba cyklostezky uzavřela rekonstrukci Luhačovské ulice, která v roce 2009 pokračovala druhou etapou. Ředitelství silnic Zlínského kraje investovalo do rekonstrukce vozovky, město se pak podílelo na obrubnících a hradilo rekonstrukci chodníku na druhé straně vozovky. Investice města dosáhly výše 2,488 mil. Kč, dokončení podélných parkovacích stání pak další 0,380 mil. Kč. Práce jsou prakticky dokončeny, zbývají terénní úpravy a osetí zelených pruhů travou, které proběhne až na jaře 2010. Rekonstrukce ulice Luhačovská probíhala dva roky a myslím, že dopadla úspěšně a máme konečně důstojný vjezd do města. Až tedy na jednu drobnost - asi na 70 m dlouhý úsek při vjezdu do Slavičína. Ten bude opraven v roce 2010 - podíl Ředitelství silnic Zlínského kraje je přislíben, podíl města je třeba zapracovat do rozpočtu na rok 2010. Druhým projektem, realizovaným za státní podpory, byla 4. etapa projektu regenerace panelového sídliště Malé Pole. Zde dosáhly celkové náklady 6,467 mil. Kč, z toho dotace činila 50 %. Předposlední etapa regenerace sídliště Malé Pole přinesla nová parkovací místa, chodníky, rekonstrukci veřejného osvětlení, opravu asfaltového hřiště, rekonstrukci pískovišť, dětské herní prvky atd. V rámci tohoto projektu byl konečně demolován objekt bývalé ubytovny STAMO a na jeho místě vyrostlo nové parkoviště. Na rok 2010 připravujeme 5. etapu, kterou plánujeme v obdobném finančním objemu, a která by měla regeneraci sídliště Malé Pole završit. Její obsah již byl zveřejněn a diskutujeme o něm s veřejností. Za připomenutí určitě stojí i co do finančního objemu menší akce, které však nejsou malé svým významem. Více než 1 mil. Kč jsme investovali do rozšíření parkoviště u městské nemocnice, kde přes den nebylo prakticky možné najít volné místo. Proběhla také rekonstrukce kuželny v zámeckém parku, na které se kromě města finančně podílel také Zlínský kraj, za což spolu s kuželkáři ještě jednou moc děkujeme. Pokud jste ještě opravenou kuželnu neviděli, běžte se podívat. Je opravdu krásná. No, až na tu fasádu, ale ta musí ještě počkat. Nový chodník je také v ulici K. Vystrčila mezi domy č. p. 379-389, v ulici Osvobození kolem č. p. 256-233 nebo v ulici Ševcovské u č. p. 373-374. Opravená je také podlaha lávky před obchodním domem, nebo schodiště u ZŠ Vlára atd. Rozpočet města samozřejmě nezapomíná ani na místní části. V Nevšové byl zakoupen pozemek na tréninkové hřiště a od státu jsme koupili také přilehlý pozemek se starším rodinným domkem, který bude sloužit pro potřeby místních hasičů. Pokračovali jsme také v opravách místních komunikací - částečně byla opravena cesta Na Cigánku. V roce 2010 budeme žádat o dotaci na rekonstrukci mostku v centru Nevšové a opravu přilehlé komunikace a chodníků. Výsledek samozřejmě teď nelze předjímat. V Divnicích investovali nejvíce do buňky u hřiště - náklad přesáhl částku 300 tis. Kč. Opraveny byly za pomoci Zlínského kraje také sochy sv. Tekly a sv. Floriána na návsi. Investováno bylo také do oprav chodníku v centru Divnic, novou střechu má místní hospoda. Ta by se měla v roce 2010 dočkat nových oken a fasády. V roce 2010 budeme žádat o dotaci na úpravu prostranství před budovou bývalé školy, kde se rozpadá opěrná zídka. A protože jsme dosud neuspěli, rozhodně také o dotaci na výstavbu kanalizace. Hrádečtí se zase rozhodli pro další etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. V Hrádku přibyl také stacionární měřič rychlosti při příjezdu od Pitína. Laskavým přispěvatelem finančních prostředků byl i v tomto případě Zlínský kraj. Obdobný měřič by chtěli v roce 2010 pořídit také do Nevšové. Divnice mají novou vlakovou zastávku a Hrádek opravený železniční přejezd směrem na Štítnou. V roce 2010 se v Hrádku pokusíme žádat spolu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje o dotaci na rekonstrukci hlavní cesty a snad se i ten supermarket začne také konečně stavět. Stavět chceme také cyklostezku z Hrádku do Slavičína, kde si na své rozhodně přijdou i in-line bruslaři. Finanční prostředky na tuto akci jsou již alokovány ve státním rozpočtu. Ve všech místních částech bychom v roce 2010 rádi upravili místa pro hraní dětí - pískoviště a nové herní prvky. Máme požádáno o dotaci na rekonstrukci kotelny v sídlišti Malé Pole a teplofikaci sídliště Vlára, rekonstrukci Horákovy vily, zateplení budov Radnice a Městské nemocnice, výstavbu recyklačního dvora na Službách města Slavičína. Rozhodně budeme žádat také o dotaci na výstavbu výtahu a bezbariérového WC na Radnici, připravuje se projekt na řešení kuchyně pro Městskou nemocnici, rekonstrukce se konečně dočká autobusová zastávka na Vláře... Záměrů a investic je opravdu mnoho. V roce 2009 jsme proinvestovali částku cca 46 mil. Kč, velká část z těchto finančních prostředků se nám vrátí prostřednictvím dotací. Kolik to bude v roce 2010, to dnes nevíme. Na odpověď si budeme muset počkat až podle toho, na které projekty se nám podaří sehnat dotace. Bez nich to vážně nepůjde, protože finanční krize nám dramaticky snižuje daňové příjmy. Více nám napoví rozpočet města na rok 2010, který budeme znát na konci měsíce února.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 28.12.2009 13:42:48 - aktualizováno 29.12.2009 18:42:45 | přečteno 2598x | Marie Rumplíková
load