Rozpočet města na rok 2009

Zadlužení města oproti roku 2006 kleslo více než o polovinu.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. února 2008 schválilo rozpočet města Slavičín na rok 2009. Rozpočet vychází z několika základních předpokladů.

Hospodaření města v roce 2008 skončilo přebytkem ve výši 11,2 mil. Kč a to i přes to, že i nadále město splácí dluhy z minulých let. Zadlužení města však oproti roku 2006 kleslo o více než polovinu a k 31.12.2008 činilo 19,94 mil Kč. Jedná se zejména o splátky úvěru na nákup polikliniky, Horákovy vily, výstavbu cyklostezky a rekonstrukci kotelny a rozvodů na sídl. Malé Pole. Všechny tyto investice budou spláceny ještě do roku 2012, poliklinika pak do roku 2013.

Rozpočet na rok 2009 by vypracován s ohledem na probíhající finanční krizi a jeho příjmy byly navrženy s mírným pesimismem. Proti příjmům byly postaveny výdaje, z nichž některé budou realizovány až po zhodnocení hospodaření na 1. pololetí 2009 kdy zjistíme, jak se skutečně vyvíjely příjmy. Chceme totiž hospodařit jen s těmi prostředky, které budeme mít k dispozici a v případě velkých projektů vzít pouze krátkodobý úvěr na překonání časového nesouladu příjmů a výdajů. Dotační projekty je totiž nutno realizovat, zaplatit, požádat o platbu a čekat na její vyřízení, což představuje zpoždění 6-9 měsíců. V rozpočtu na rok 2009 jsou zapracovány 2 velké projekty - cyklotrasa Slavičín-Nevšová-Luhačovice a most na ul. Příční a varovný systém (městský rozhlas) v objemu přesahujícím 20 mil. Kč. Proto je nutno vzít krátkodobý úvěr a ten se projevuje schodkovým rozpočtem.

Jak tedy vypadá rozpočet :

Příjmy běžného roku 77 213 tis. Kč

Výdaje běžného roku 98 387 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů -21 174 tis. Kč

s tím, že schodek rozpočtu je kryt přebytkem z hospodaření města z minulých let a přijetím úvěru ve výši 14 021 tis. Kč.

Na spolufinancování projektů, které jsou součástí Strategického plánu rozvoje města, je v rozpočtu vyčleněna částka 3,5 mil. Kč. Jedná se o projekty, které budou realizovány pouze v případě, že se nám na ně podaří získat podporu ze státních nebo evropských zdrojů. O těch pohovořím příště. Dále bych se rád zaměřil na akce, které jsou financovány zcela rozpočtem města.

Největší z nich je pokračování rekonstrukce ul. Luhačovská - komunikace a chodníků (2,126 mil. Kč). Věříme, že Ředitelství silnic Zlínského kraje nalezne i po finančně náročné zimě dostatek prostředků pro pokračování rekonstrukce Luhačovské ulice směrem do města. Současně s tímto máme naplánováno dokončení rekonstrukce chodníku a získáme-li dotaci, pak na druhé straně ulice vybudování cyklostezky se smíšeným provozem.

Dále budeme v centru města nákladem cca 1,159 mil. Kč budovat další etapu parkoviště u nemocnice. Toto parkoviště je každodenně beznadějně obsazené a proto další parkovací místa jistě přijdou vhod jak návštěvníkům nemocnice, tak celého centra města.

Rádi bychom zahájili rekonstrukci kuchyně v nemocnici (660 tis. Kč) a rozhodně chceme odstranit torzo býv. ubytovny STAMO na sídl. Malé Pole (450 tis. Kč). Finanční prostředky půjdou také do opravy kuželny (300 tis. Kč), kde je nutno provést opravu střechy, rýn a vodorovných izolací objektu. V mateřské škole Malé Pole proběhne další etapa výměny oken (254 tis. Kč), počítáme i s novou autobusovou zastávkou na Vláře (200 tis. Kč).

Pokračovat budeme v opravách chodníků a místních komunikací. Zejména se jedná o chodníky v ul. K.Vystrčila kolem L bloků čp. 389-379 (362 tis. Kč) a na ul. Ševcovská čp. 373-374 (240 tis. Kč), opraveno bude také schodiště od základní školy na Vláře směrem do parku (53 tis. Kč). U místních komunikací je to křižovatka ul. Žižkovská a Tržní (180 tis. Kč), na Mladotickém nábřeží u čp.46 (140 tis. Kč) a místní komunikace k zámeckému parku - křižovatka pod zámkem (178 tis. Kč). Celková oprava parkoviště pod zámkem a příjezdové komunikace by měla být realizována v příštím roce.

Finanční prostředky také půjdou na opravy a zvelebení Pivečkova lesoparku (150 tis. Kč), opravu střech v areálu Charity pod kostelem (80 tis. Kč), filtračního zařízení na koupališti (88 tis. Kč), pokračování opravy lávky přes Říku (110 tis. Kč), klimatizování prostor správního odboru a zasedací místnosti na Radnici, kde v létě teplota vysoko přesahuje normou předepsané hodnoty (130 tis. Kč) a další drobnější akce.

Ani letos rozpočet nezapomíná na místní části. V Nevšové se bude pokračovat v opravách místních komunikací (400 tis. Kč) a budou zakoupeny pozemky pro potřeby vytvoření tréninkových ploch fotbalistů, hasičů a dalšího sportovního vyžití občanů (více než 220 tis. Kč). Na rok 2010 nás v Nevšové čeká zásadnější investice - oprava mostu u obchodu, oprava komunikace a chodníků. V Hrádku to letos bude oprava obrubníků v ul. Hrádecká (115 tis. Kč) a pořízení stacionárního měřiče rychlosti na ul. Družstevní (60 tis. Kč). Pokud se podaří získat dotaci, pak v příštím roce čeká Hrádek kompletní obnova vozovky komunikace od křižovatky u Zemánků směrem na Štítnou včetně celkové rekonstrukce chodníků a vytvoření parkovacích míst. V Divnicích se letos dočkají zejména opravy střechy na hospodě (750 tis. Kč). Samozřejmě všechny osadní výbory mají k dispozici další finanční prostředky, které budou používat na rozvoj místních částí dle rozhodnutí osadních výborů. Pokud se podaří získat dotaci, pak budou Divnice v roce 2010 odkanalizovány na ČOV Hrádek. Náklady stavby jsou odhadovány přibližně na 30 mil. Kč. Stavba s sebou přinese samozřejmě velké stavební zásahy, někde nutnost budování nových přípojek kanalizace a samozřejmě i nepopulární placení stočného. Ale o tom až někdy jindy.

Další finanční prostředky budou věnovány do údržby bytového a nebytového fondu města za to z příjmů z pronájmu bytů a nebytových prostor. Jedná se např. o opravu klempířských prvků, poštovních schránek a rozvodů pro domácí telefony u domu čp.389, malování schodiště domů čp. 831-6, nátěr oken čp.123 (Záložna), úpravu venkovního schodiště polikliniky nebo částečnou rekonstrukci systému vytápění na fotbalové tribuně.

A protože je tento článek už moc dlouhý a já rozhodně nechci přepínat trpělivost čtenáře (kdo ví, jestli se vůbec někdo článkem „prokousal“ až sem), dovolím si jen závěrem vyjádřit víru, že rozpočet je sestaven tak, aby jej bylo možno v roce 2009 naplnit. Já věřím, že ano.

Ing. Jaroslav Končický

starosta

Vytvořeno 18.3.2009 13:25:17 - aktualizováno 18.3.2009 13:25:42 | přečteno 1471x | Marie Rumplíková
load