Vakcinace lišek - jaro 2009

Vakcinace lišek

Informace Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj k očkování lišek proti vzteklině pomocí návnad, které obsahují očkovací látku.

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj upozorňuje, že ve dnech 3. a 4. dubna 2009 bude na území okresu Zlín provedeno letecké kladení návnad k orální vakcinaci lišek proti vzteklině.

 1. Liška je v našich podmínkách hlavním rezervoárem a vektorem vztekliny, a proto se protinákazová opatření soustřeďují na tento živočišný druh.
 2. Ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla vyvinuta a odzkoušena orální vakcinace lišek pomocí vakcinačních návnad.
 3. Očkovací látka obsahuje živý atenuovaný vakcinační virus SAD-B 19 umístěný v množství 1,8ml v plastikoaluminiových kapslích hermeticky uzavřených. Kapsle jsou opatřeny nápisem TOLLWUT VAKZINE, RAGE VACCIN, RABIES VACCINE. Jsou obaleny směsí rybí moučky a tuku, mají kulatý tvar, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou.
 4. Vakcinační virus pro zvířata i pro člověka lze považovat za apatogenní. Doposud je znám pouze jeden příklad serogenní infekce člověka virem fixe po jeho vdechnutí při mixaci v laboratoři. Nelze však 100% vyloučit určité riziko při kontaktu vakcinačního viru se sliznicí (vetření rukou do oka, úst apod.). Proto WHO doporučuje tato bezpečnostní opatření:
  • Při kontaktu rukou s vakcinační látkou mýt ruce důkladně mýdlem, případně dezinfikovat jakýmkoliv dostupným dezinfekčním prostředkem. Jinak nehrozí žádné nebezpečí a není nutné žádné další opatření.
  • Jestliže se vakcinační látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo čerstvým poraněním, doporučuje se odeslání dotyčné osoby do antirabického centra a provést vakcinace.
  • Po pokousání zvířetem ve vakcinační oblasti zůstávají indikace pro vakcinaci lidí normálně v platnosti.
 5. V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany člověka a zejména dětí, je třeba dodržet základní opatření:
  • nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi,
  • nepoužívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy,
  • v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledejte lékaře,
  • poučte své děti!
Vytvořeno 1.4.2009 15:30:05 | přečteno 2054x | tajemnik
load