Vyhlášení priorit a prevence v silničním provozu pro r. 2009

Sdělení Policie České republiky

Od roku 2004 je odborem bezpečnostní politiky MV ČR věnována zvýšená pozornost problematice bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy byla usnesením vlády č. 394 ze dne 28. dubna 2004 schválena Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. K naplnění této strategie, mající za cíl snížení počtu usmrcených osob v provozu na pozemních komunikacích, těžkých následků dopravních nehod a počtu dopravních nehod, je pro období roku 2008 - 2010 vyhlášen Resortní akční plán bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Pro rok 2009 byly stanoveny tyto priority

I. V oblasti dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu:

a) kontrola používání zádržných systémů a držení hovorových zařízení za jízdy řidiči ,

b) dodržování zákazu jízdy křižovatkou na červený signál,

c) v součinnosti s obecní policií dohled nad přecházením vozovky chodci a chováním chodců a řidičů na přechodech pro chodce,

d) zvýšenou pozornost věnovat protiprávnímu jednání ze strany cyklistů a řidičů motocyklů,

e) překračování limitů stanovené rychlosti, koordinace dohledu v obci s městskou policií,

f) zvýšený dohled věnovat kontrole dodržování předpisů, týkajících se jízdy na železničních přejezdech,

g) i nadále věnovat pozornost kontrole řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu a OPL,

h) vyhodnocení nejnebezpečnějších míst s nejzávažnějšími následky během dopravních nehod, jejichž seznam bude předán příslušné obci k řešení.

II. V oblasti prevence:

a) používání zádržných systémů

b) správné přecházení vozovky a chování chodců i řidičů na přechodech

c) dodržování rychlostních limitů

e) zvýšení působení na motoristickou veřejnost s cílem pozitivně ovlivnit právní vědomí řidičů

Je na řidičích, cyklistech ale i na chodcích, aby si pozorně přečetli tyto informace. Zaměření kontrolní činnosti policie se bude odvíjet v těchto prioritách. Kdo je připraven, nemůže být překvapen.

npor. Bc. Vratislav Hruška

vedoucí oddělení

Vytvořeno 27.2.2009 10:25:27 - aktualizováno 18.3.2009 13:16:19 | přečteno 1447x | Marie Rumplíková
load