Výzva Mikroregionu Luhačovské Zálesí

Přání se stalo skutečností. Místní akční skupina Mikroregionu Luhačovské Zálesí (MAS LZ) v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí - ; region zdraví, krásy a prosperity na období 2008 - 2013 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci, a to ve dvou svých prioritách.

Vyhlášení výzvy předcházelo několik let práce. Jedná se o způsob dotace, který je možný pouze za přesně stanovených podmínek spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Pro tento typ spolupráce byla založena MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., bylo zmapováno území mikroregionu a stanoveny potřeby, které by napomohly jeho rozvoji. Ověřit způsob této spolupráce jsme měli možnost v roce 2007, kdy jsme realizovali Leader ČR, jakožto jeden z možných způsobů získání finančních prostředků pro náš region. Následovala důkladná příprava žádosti na evropský Leader, zpracování strategického plánu a jeho veřejné projednávání, včetně stanovení priorit a fischí (cílů), rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o získání dotace a následovalo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. K tomuto rozhodnutí však bylo potřebné rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev obcí. Osobně jsem tuto záležitost považoval za formální. Nebylo tomu tak všude. K našemu velkému překvapení rozhodlo Zastupitelstvo obce Lipová jinak. Projekt nepodpořilo a tím se v Lipové vzdali možnosti získat část dotace z tohoto projektu. Uzavřeli tak možnost získat tyto finanční prostředky nejenom pro svoji obec, ale i pro podnikatele a neziskový sektor působící na jejich území. Jejich rozhodnutí samozřejmě respektujeme, je pro nás však málo pochopitelné. Pro mě osobně o to více, že se jedná o našeho souseda, s kterým jsme chtěli na tomto společném projektu spolupracovat.
Výzva pro rok 2009 je směřována do oblasti rozvoje cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty - fische I, obnovu a rozvoj vesnic - fische VI, zvýšení kvality občanského vybavení a služeb obcí - fische VII. Termín předkládání žádostí je do 16. září 2009. Ti zájemci, kteří mají zájem využít tento dotační titul, naleznou bližší informace o vyhlášené výzvě a podmínkách získání dotace pro své individuální projekty na stránkách Slavičínského zpravodaje, nebo na internetových stránkách www.luhacovskezalesi.cz.
Přeji si, aby realizace projektu Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity přispěl k rozvoji našeho regionu a rozvíjel vzájemnou spolupráci mezi obcemi, podnikateli a neziskovým sektorem. V případě vašeho zájmu o zapojení se do těchto aktivit nabízím osobní konzultace.

Ing. Pavel Studeník,
předseda MAS
Luhačovské Zálesí

Vytvořeno 25.8.2009 8:50:03 | přečteno 1826x | Marie Rumplíková
load