Dojde k omezení provozu slavičínské radnice

Městský úřad s květinovou výsadbou

Město Slavičín získalo v letošním roce dotaci na stavební akce „Zateplení MěÚ Slavičín“ a „Slavičín - ; mobilita pro všechny - ; II. etapa, Budova radnice“. Po dobu realizace obou staveb bude docházet k omezení činnosti úřadu.

První stavba zabezpečí výměnu oken a provedení zateplení obvodového pláště budovy radnice, druhá stavba pak řeší vybudování vnitřního výtahu na radnici a rekonstrukci WC v 1. NP budovy. Zhotovitelem obou staveb bude vítěz výběrových řízení - společnost AG Staving, s. r. o. Stavební práce budou zahájeny 7. července letošního roku s předpokládaným termínem ukončení 30. listopadu 2010.
Po celou dobu realizace obou staveb bude docházet k omezení činnosti slavičínské radnice. K tomu nejzásadnějšímu omezení dojde již v termínu od 7. do 14. července 2010 včetně, kdy bude dodavatel stavby vyřezávat otvor do původní střechy budovy pro výtah a pro prodloužení stávajícího schodiště. Vzhledem k tomu, že v této době nebude v budově zejména z důvodu bezpečnosti možný běžný ani omezený provoz, bude radnice uzavřena úplně, a to bez náhrady. Toto se týká jak městského úřadu, tak detašovaného pracoviště Úřadu práce Zlín ve Slavičíně včetně pracoviště státní sociální podpory ve Slavičíně.
Během uzavření radnice lze pro ověřování dokumentů a podpisů a pro výstupy ze systému CzechPOINT využít služeb České pošty nebo úřadů okolních obcí či měst.
Pro případ vyřízení úmrtí volejte na tel. 731 986 354.
U úřadu práce se v nutných případech obracejte na tel. 577 321 017 - detašované pracoviště Valašské Klobouky (nezaměstnaní), 577 321 149 (státní sociální podpora).
Období po úplné uzavírce až do předpokládaného termínu ukončení obou staveb bude provázeno již pouze částečnými omezeními provozu v budově radnice, a to v návaznosti na aktuálně probíhající stavební práce. O těchto omezeních Vás budeme informovat průběžně prostřednictvím webových stránek města (www.mesto-slavicin.cz) a informačních tabulí u budovy radnice.

Rekonstrukce budovy radnice „za provozu“ si vyžádá kromě zhoršených pracovních podmínek pro pracovníky i návštěvníky radnice i nutnost dodržování daných bezpečnostních pravidel.

Dbejte proto prosím při návštěvě radnice v tomto období na svou bezpečnost a dodržujte pravidla určená investorem a dodavatelem staveb. Za pochopení Vám předem děkujeme.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Vytvořeno 24.6.2010 9:40:37 - aktualizováno 24.6.2010 9:42:11 | přečteno 4466x | Marie Rumplíková
load