Jak pracují naši hasiči

Přelom roku bývá mnohdy obdobím hodnocení toho, co se podařilo, ale mnohdy i toho, co se nepodařilo a co by se v novém roce mělo změnit. Nejinak tomu bylo i na výročních valných hromadách sborů dobrovolných hasičů (SDH) ve Slavičíně, Nevšové, Divnicích a Hrádku.

S potěšením mohu konstatovat, že s prací jednotlivých sborů můžeme být spokojeni. Postupně se daří řešit i ta témata, která patřila v minulých letech do kategorie „měli bychom, jak to uděláme“. Ve Slavičíně byla velmi pozitivně hodnocena práce s dětmi a mládeží. O těchto aktivitách jsem vás informoval v minulém čísle zpravodaje, v článku „Kroužek mladých hasičů chceme rozšířit i do dalších obcí“. Zájem o zavedení tohoto kroužku projevili i v Nevšové. Budeme rádi, když se nám podaří do této práce zapojit více dětí a mladých lidí. K tomu potřebujeme mimo jiné také vhodnou plochu pro výcvik a trénink v požárním sportu. Prvotním záměrem bylo vybudovat tuto plochu v areálu Army parku. Z důvodů nedořešených majetkoprávních vztahů a zájmů majitele pozemku vybudovat na volné ploše fotovoltaickou elektrárnu jsme se rozhodli začít připravovat cvičiště v jiné lokalitě. V současné době je připravován projekt vybudování areálu pro požární sport v Nevšové. Uvidíme, jak se nám to podaří a zda na realizaci tohoto záměru získáme finanční prostředky. Vybudováním tohoto areálu bychom hasičům dali možnost vylepšit praktickou přípravu a zkvalitnit tak připravenost jednotky k zásahu, což je jejich hlavní činností. Důležitou činností je i teoretická odborná příprava a údržba techniky. Postupně se nám daří tuto techniku obměňovat. V Divnicích bylo před třemi roky zakoupeno vozidlo Nissan Patrol, ve Slavičíně je nově k dispozici Renault Master, který slouží pro případy, kdy velké vozidlo u zásahu není potřebné. Na obměnu vozového parku dosud čekají hasiči v Hrádku, kde mají stále „stařičkou“ Tatru 805. I když se o ni vzorně starají, její technický stav již nevyhovuje současným požadavkům. Byli bychom rádi, kdyby se nám tato obměna podařila ještě v letošním roce.
Velké úsilí musí hasiči věnovat i údržbě svěřeného majetku, ať už jde o techniku nebo budovy. V Hrádku se starají také o svůj vlastní majetek, kterým je výletiště. Jen pro vaši informaci hrádečtí hasiči v roce 2009 odpracovali celkem 1060 brigádnických hodin, z toho 350 hodin při údržbě výletiště.
Rádi bychom zlepšili i činnost v oblasti prevence. Zde očekáváme schválení nového zákona o požární ochraně. Věřím, že i sjezd hasičů, který se v letošním roce uskuteční, dá jasný rámec řešení této problematiky.
Důležitá je i činnost směřující k udržování tradic a organizování kulturních akcí. V minulých dnech jsme mohli hasiče vidět na fašankových průvodech a při pořádání plesů a tanečních zábav. V místních částech pořádají stavění a kácení máje nebo pro své spoluobčany nabídnou domácí zabijačku.
Ve Slavičíně bylo i v minulém roce nosným tématem zajištění činnosti a provozu Jednotky SDH kategorie JPO II s pohotovostí a posílení činnosti sboru. Za nemalé finanční prostředky se nám podařilo na Tatře 815 zajistit výměnu staré rezavé nádrže na vodu za novou. Tím se podařilo udržet akceschopnost jednotky tak, aby mohla i nadále zodpovědně vykonávat službu, která je od ní vyžadována. Pro letošní rok jsou navrhovány další nezbytné opravy hasičského vozidla, bez kterých se provoz jednotky nedá zajistit. Naší snahou je získat na tyto opravy finanční prostředky i ze Zlínského kraje. Zda se nám to podaří, zatím nevíme.
Všechny tyto činnosti vyžadují poměrně vysoké finanční nároky na rozpočet města. Jsem přesvědčen, že zastupitelé města jsou si vědomi nutnosti zabezpečit připravenost hasičů k výkonu svého poslání a vyjádří to i při schvalování rozpočtu, přesto, že žijeme v období hluboké hospodářské krize, kdy města a obce musí hodně šetřit.
Na valných hromadách proběhly i volby nových výborů po pětiletém funkčním období. Hasiče v Hrádku povede i nadále Libor Juřík a v Nevšové Josef Münster. Ve Slavičíně byl zvolen novým starostou Josef Janečka a v Divnicích Karel Malík. Starostou slavičínského XV. okrsku byl na místo zesnulého Jaroslava Jiříka zvolen Josef Kozubík z Hrádku. Ten společně s novým výborem převzal zodpovědnost nad činností deseti SDH v našem regionu. Nově zvoleným starostům a členům výborů přejeme, ať se jim v jejich práci daří.
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 23.2.2010 8:49:58 - aktualizováno 23.2.2010 8:50:14 | přečteno 2776x | Marie Rumplíková
load