Nová stezka pro chodce a cyklisty na ulici Luhačovská

Nové značení
Na Luhačovské ulici je nově zbudovaná stezka pro chodce a cyklisty. Je zde umístěno dopravní značení C 9a Stezka pro chodce a cyklisty, což znamená, že za touto dopravní značkou se mohou pohybovat chodci i cyklisté. Cyklisté nesmí svoji jízdou chodce ohrozit. Konec cyklostezky je vyznačen dopravní značkou C 9b Konec stezky pro chodce a cyklisty.
To znamená, že cyklista nesmí dále pokračovat v jízdě. Musí zastavit, sesednout z kola a další úsek přejít pěšky. Teprve až za značkou C 9a Stezka pro chodce a cyklisty, může pokračovat v jízdě. V úseku, který není označen jako cyklostezka (např. křižovatka) a protíná směr cyklostezky, se musí cyklista chovat jako chodec. To znamená, že na kole nejede, ale kolo tlačí. To platí i na přechodu pro chodce.

Pravidla pro cyklisty
S přicházejícím jarem se zvýší na komunikacích i počet cyklistů. Zde Vám připomínáme povinnosti cyklisty:
- na silnici se na kole jezdí při pravém okraji vozovky; pokud tím nejsou ohrožováni ani omezováni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici
- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
- jízdním kolem se rozumí i koloběžka
- jestliže je stezka určená chodcům i cyklistům (je označena dopravní značkou „Stezka pro chodce a
cyklisty“), nesmí cyklista ohrozit chodce, kteří po ní jdou
- cyklisté nesmějí jet na přechodu pro chodce; kolo musí vést
- cyklista mladší 18 let je za jízdy povinen použít ochranou přilbu, kterou musí mít správně připevněnou; použít ji musí například i na cyklostezce nebo na polní cestě
- dítě do deseti let smí vjet na silnici jen v doprovodu osoby, které už bylo 15 let; neplatí to pro cyklostezku nebo obytnou a pěší zónu
- za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s
jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li vozík světlo na kole, musí být vybaven červeným neoslňujícím světlem
- povinná výbava kola zahrnuje oranžové odrazky na kolech, červenou zadní odrazku, přední bílou odrazku, oranžové odrazky na pedálech a dvě na sobě nezávislé brzdy; v případě snížené viditelnosti musí na kole být ještě červené (vzadu) a bílé (vpředu) světlo
- odrazky z povinné výbavy může cyklista nahradit reflexními prvky na oblečení a obuvi
- na kole se nejezdí po chodníku a nepřejíždí se přechod pro chodce
- pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem předjíždět nebo objíždět z pravé strany, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa
- na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let
- cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu

Nezapomeňte, že i cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná součást povinného vybavení. Cyklista mladší osmnácti let je povinen používat cyklistickou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
Pokud si chcete přečíst plné znění povinností, které se vztahují pro cyklisty, najdete je v zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v § 57 a § 58.
Povinná výbava jízdního kola je popsána ve vyhlášce MD č. 341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v příloze 13 Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky.

Upozornění pro řidiče motorových vozidel
Po ukončení výstavby stezky pro chodce a cyklisty na ulici Luhačovská, začali řidiči na této stezce parkovat motorová vozidla.
Upozorňujeme řidiče motorových vozidel, že je zakázáno parkovat vozidla na stezce pro chodce a cyklisty. Tento zákaz se samozřejmě vztahuje i na všechny ostatní chodníky. Řidič nesmí parkovat vozidlo ani takovým způsobem, že stojí ve vjezdu k domu a vozidlem zasahuje do stezky či chodníku a tím znemožňuje průchod chodcům nebo průjezd cyklistům. Pokud řidič takto vozidlo zaparkuje, nerespektuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a dopouští se přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích § 22 odst. 1, písm. l).
Bohuslav Pjajko, velitel Městské policie Slavičín

Vytvořeno 23.2.2010 8:47:13 | přečteno 2041x | Marie Rumplíková
load