Poděkování nestorovi slavičínského kina

S velkou lítostí jsme v závěru roku 2009 přijali zprávu od pana Zdeňka Fialy, že by chtěl skončit s promítáním filmu ve Slavičíně.

Kino bylo po dlouhá léta ve městě provozováno jen díky jeho osobnímu entuziasmu a neutuchající snaze přiblížit našim malým i velkým občanům filmové umění. Bližší podrobnosti jsou obsaženy v rozhovoru s tímto nestorem slavičínského kina, který laskavě provedl Petr Koběrský, člen zastupitelstva města. A právě zastupitelstvo města vyslovilo panu Zdeňku Fialovi poděkování za dlouholetou práci ve prospěch občanů města při provozování městského kina. Takto vyslovené poděkování je velmi významným aktem a signalizuje skutečnost, že si zastupitelstvo města uvědomuje, jakou práci pan Fiala pro město a jeho občany udělal. U této příležitosti se také konalo slavnostní přijetí, na kterém jsme panu Fialovi předali písemné Poděkování nestorovi slavičínského kina poděkování a drobný dar. Vzpomínalo se na vše možné, hodnotili jsme jednotlivé filmy a hledali důvody, proč se dříve točily lepší filmy. Jestli jsme tyto důvody našli, to není vůbec jisté. Jisté je ale to, že jsme za všechny občany popřáli Zdeňku Fialovi do dalších let zejména hodně zdraví a konečně klidného užívání si zaslouženého důchodu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 30.12.2009 20:35:14 | přečteno 1501x | Marie Rumplíková
load