Posouzení výběrového řízení na rekonstrukci Horákovy vily

Horákova vila 2007

V letních měsících tohoto roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, kolem kterého se mnoho diskutovalo...

Rekonstrukce Horákovy vily (přesný název projektu zní „Multifunkční kulturní centrum Slavičín“) je těsně před zahájením prací. V letních měsících tohoto roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, kolem kterého se mnoho diskutovalo. Ať již tuto diskuzi rozpoutal kdokoliv, rozhodla rada města přidat svůj jednoznačný příspěvek. U renomované firmy RTS, a. s., Brno bylo objednáno posouzení postupu města při zadání předmětné veřejné zakázky. Úkolem tohoto nezávislého auditora bylo zodpovědět 2 otázky. Otázka první - Byl v průběhu zadávacího řízení porušen zadavatelem zákon? Otázka druhá - Je postup zadavatele při vyloučení dodavatele postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách?

Ze stanoviska auditora je zřejmé, že zadavatel (město Slavičín) v celém průběhu zadávacího řízení postupoval v souladu se zákonem. Dále auditor konstatoval, že veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům jsou řádně zdokumentovány a objektivně jsou popsány důvody, které vedly zadavatele k jednotlivým krokům. V odpovědi na druhou otázku auditor sdělil, že zadavatel v zadávacím řízení zákon neporušil a při vyřazení nabídky dodavatele postupoval zcela po právu. ikona souboruCelé znění zprávy auditora je zde. Ze shora uvedeného je tedy nepochybné, že postup města byl zcela v souladu se zákonem.

Ing. Jaroslav Končický, starosta


Vytvořeno 21.9.2010 12:51:16 - aktualizováno 22.9.2010 12:05:50 | přečteno 3177x | Marie Rumplíková
load