Regenerace zámeckého parku

P1010004

Ve Slavičíně máme krásný zámecký park, který nám mnozí závidí. V této oáze klidu v centru města roste mnoho krásných stromů, které však dlouhá léta nebyly udržovány a mnohé jsou již na hranici životnosti.

Důkazem toho je skutečnost, že se stromy rozlamují, tuhle spadne nějaká ta větev, támhle je potřeba pokácet celý strom. A v sobotu 12. června 2010, kdy se nad městem prohnala silná bouře, popadalo těch větví nepočítaně, nejeden strom se rozlomil, jiný padl k zemi celý. Zámecký park je sice v soukromých rukou, ale město má smluvně zajištěno jeho veřejné užívání minimálně do roku 2030. Proto jsme v závěru roku 2009 pozvali odborníky a dali jim zadání, aby vypracovali projekt na regeneraci zámeckého parku. Vznikl tak projekt, který inventarizuje veškeré stromy a u každého konstatuje zdravotní stav a s ním spojený návrh na případné ošetření stromu. Takový projekt jsme předložili do Operačního programu životní prostředí a dnes už víme, že jsme uspěli. Celkové náklady projektu činí 4,133 mil. Kč z čehož je cca 3,695 mil. Kč dotace (90 %) a 438 tis. Kč vlastní zdroje (10 %). Ve III. čtvrtletí tohoto roku nás čeká výběrové řízení, které také upřesní cenu prováděných prací, a v období vegetačního klidu (říjen-březen) by měl projekt být realizován. O přípravě a probíhající realizaci tohoto projektu budeme jistě referovat vícekrát. Nepůjde totiž jen o uřezání jedné či dvou větví, ale o podstatný ozdravný zásah do vzrostlých stromů. Ten jistě je, spolu se zachováním přírodní hodnoty a obnovou architektury parku, základním cílem celé regenerace.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 24.6.2010 9:35:32 - aktualizováno 24.6.2010 9:48:24 | přečteno 2026x | Marie Rumplíková
load